Geoforums virksomhedsundersøgelse

Geoforum undersøger markedet i den private sektor

 

Geoforum gennemfører igen i 2019 den vigtige virksomhedsundersøgelse, som kan tegne et billede af den aktuelle situation for Geodata-branchen som helhed.

Undersøgelsen er åben i tidsrummet den 4. – 25. juni 2019.

Jo flere virksomheder i Geodata-branchen, der bakker op om undersøgelsen, jo bedre et mandat får Geoforum, når vi overfor beslutningstagerne skal slå til lyd for, at branchen har brug for opbakning til fortsat at være i vækst.

Opsamlingen af undersøgelsen munder ud i en detaljeret rapport over Geodata-branchens status. Desuden opsummeres undersøgelsen i GEOFORUM. Opsummeringen og statistiske nøgletal fra undersøgelsen vil Geoforum bruge til dialog med forskellige relevante aktører.

Se opsummeringen af den seneste undersøgelse fra 2017 i GEOFORUM:

https://issuu.com/geoforum5/docs/185_screen/12