Optimismen i geodatabranchen fortsætter, viser Geoforums virksomheds­undersøgelse 2016. Vejen til succes er dog ikke uden ­forhindringer, og virksomhederne peger i undersøgelsen på væsentlige udfordringer for branchens muligheder for at indfri det forventede vækstpotentiale.

Af Ulla Kronborg Mazzoli,  vicepræsident i Geoforum

Siden 2009, hvor Geoforum lavede sin første undersøgelse blandt private virksomheder, og hvor optimismen var ganske forsigtig, har den i årenes løb manifesteret sig til en solid tro på markedet og fremtiden.  De fleste virksomheder svarer i Virksomheds­undersøgelsen 2016, at deres forventninger til 2015 er blevet positivt indfriet. De melder også, at markedet er inde i en positiv udvikling med øget travlhed hos kunderne og efterspørgsel på geodatafaglige kompetencer.

Det er dog ikke alle virksomheder, der har oplevet 2015 som et udelukkende positivt år. Virksomhederne­­­ angiver flere begrænsende faktorer for vækst og fremgang, blandt andet at nedgangen i olie- og gasbranchen har ført til faldende omsætning.

Personale og rekruttering
En anderledes positiv vækst er at spore, når det kommer til personaleudviklingen. Samtlige af de deltagende virksomheder forventer, at personaleantallet har samme størrelse eller vokser i 2016. Og baseret på de deltagende virksomheders egne bud på hvor mange færre eller flere ansatte de vil få i 2016, er et forsigtigt skøn, at der vil komme mere end 100 nye ansigter til – svarende til en stigning på 6%.

I Virksomhedsundersøgelsen 2015 pegede en række virksomheder på, at mangel på personaleressourcer med relevant faglig baggrund kunne blive en væsentlig barriere for vækst. Denne problemstilling er desværre stadig relevant i 2016. Derfor vil Geoforum i den kommende tid arbejde på, at rekrutteringsproblematikken rejses på politisk niveau.

Frikøbets betydning
For at få et indtryk af Grunddataprogrammets effekt blev virksomhederne igen i år bedt om at vurdere frikøbets indflydelse på deres forretning. I under­søgelsen mener 66,7 % af de virksomheder, som har svaret, at frikøbet af data har gavnet deres forretning. Det bliver interessant fremover at følge, hvilken effekt den forbedrede tilgængelighed af offentlige grunddata med Datafordeleren vil få på virksom­hedernes vurdering af frikøbet.

Geoforum følger udviklingen af Grunddataprogrammet og den tilknyttede gevinstrealisering tæt. Arbejdet med at få indflydelse på de rammevilkår, som den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi sætter for branchens udvikling, vil fortsætte i de kommende år.

Forventninger til fremtiden
Forventningerne til 2016 er mere moderate, end de var til 2015. Ikke desto mindre viser virksomhedsundersøgelsen, at respondenterne overvejende er positive: De tror på udvikling af både forretninger og markeder. Vi ser dog også, at der stadig er brug for, at Geoforum arbejder for at sikre gode grundvilkår for branchen og for at understøtte indfrielsen af det vækstpotentiale, som – virksomhederne angiver – ­eksisterer.

 

FAKTA:
Om undersøgelsen
Tallene baserer sig på svar fra 24 virksom­heder ud af 120 adspurgte. Det giver en fejlmargin på 20 procent og dermed en afgrænset bredde. Ikke desto mindre peger undersøgelsen på tydelige generelle­­­ tendenser, som er både relevante og vigtige­­­ at sætte i relation til den udvikling, som de seneste års undersøgelser har vist.