• Fuld tid
 • Skanderborg
 • Opslået for 2 uger siden
 • 20. oktober 2023

Hjemmeside Vejdirektoratet

Som fagkoordinator i GIS-teamet får du en vigtig rolle i at sikre, at vores myndighedsopgaver og projekter understøttes af de rigtige løsninger.

Du kommer til at indgå i et udviklingsorienteret GIS-team med ni dygtige kollegaer, der sammen driver, tilpasser og supporterer et antal GIS-værktøjer.

Din primære opgave vil være:

 • * at koordinere opgaverne i teamet og indgå som bindeled mellem GIS-teamet og den øvrige organisation i forbindelse med udviklingsprojekter
 • * at løse konkrete GIS-opgaver sammen med dine    kolleger i teamet
 • * at stå for ressourceplanlægning og budgetopfølgning på GIS-teamets ansvarsområde

I samarbejde med dine kollegaer i GIS-teamet vil du være med til at omdanne brugernes ønsker og idéer til konkrete løsninger. GIS-teamet er GIS-kompetencecenter i Vejdirektoratet og har ansvaret for et større GIS-setup baseret på ESRI ArcGIS Enterprise.

I denne stillinger har du mulighed for at præge udviklingen af GIS i Vejdirektoratet og medvirke til at systematisere og gøre de geografiske data tilgængelige for de forskellige fagområder i Vejdirektoratet.

Din profil – koordinering og GIS-faglighed

Du har en faglig relevant uddannelse eller erfaringsmæssig baggrund.

Vi ser gerne, at du;

 • * er udviklingsorienteret og har gerne flere års erfaring med administration og konfiguration af GIS-værktøjer
 • * er systematisk og analytisk
  kan kommunikere og formidle både i og udenfor i organisationen
  trives i et miljø, hvor hverdagen indimellem er uforudsigelig
 • * er i stand til at arbejde selvstændigt, og påtage dig en koordinerende rolle

Vi sørger for grundig introduktion til Vejdirektoratets opbygning og processer, og du vil få masser af sparring fra dine kollegaer.

Velkommen til Geodata

Du bliver ansat i afdelingen Geodata, hvor vi er 32 fastansatte og tre tilknyttede konsulenter, som etablerer, bearbejder, udstiller og vedligeholder geodata.

Afdelingen bidrager på tværs i Vejdirektoratet med GIS, kortlægning, landmåling, ejendomsdata og koordinering af BIM. Derudover etablerer og udbreder afdelingen datastandarder og systemer til opbevaring, behandling og distribution af kort og geodata.

Vi lægger vægt på, at der skal være plads til at udvikle sig fagligt – både gennem opgaveløsning og kompetenceudvikling.

Vi har flekstid, stor selvstændighed i opgaveløsningen og et godt arbejdsklima med gode kollegaer.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du får løn efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer.

Dit ansættelsesområde vil være Transportministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner.

Dit tjenestested er Vejdirektoratet, Thomas Helstedsvej 11, 8660 Skanderborg i Geodata afdelingen, som er en del af fagområdet Areal og Geodata.

Læs mere

Vil du vide mere om Vejdirektoratet, og hvad det vil sige at arbejde hos os, kan du læse mere om vores opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Torben Korgaard Hansen tlf. 7244 3333.

Er du interesseret?

Send din ansøgning senest fredag den 20. oktober 2023. Vi forventer at afholde samtaler i uge 43. Tiltrædelse pr. 1. december eller efter nærmere aftale.