Hjemmeside Vejdirektoratet

Interesserer du dig for lovgivning inden for fast ejendom, naboret, miljøret og vejlovgivning? Kan du forhandle med og formidle viden til samarbejdspartnere, lodsejere og berørte naboer i en god tone? Så er det måske dig, vi søger som fagansvarlig til Vejdirektoratet i enten Fløng eller Skanderborg.

Danmark har fået en ny infrastrukturaftale. Det betyder, at vi får travlt i Vejdirektoratet de næste mange år. Veje skal anlægges, nye forbindelser etableres og den grønne omstilling får et stort boost med flere cykelstier og ladestandere langs statsvejene.

Dine opgaver

Vejdirektoratet står over for realisering af en omfattende infrastrukturplan, som rækker mange år frem. Den omfatter både helt store motorvejsprojekter og mindre projekter som anlæg af cykelstier, støjskærme og rundkørsler. Til det skal vi erhverve arealer og rettigheder gennem ekspropriation og frivillige aftaler.

Du skal levere sagsbehandling på et højt fagligt niveau og i et let forståeligt sprog. Du skal kunne overskue, synliggøre og koordinere opgaverne inden for de projekter, du får ansvaret for, så samarbejde med kolleger og eksterne samarbejdspartnere sker så effektivt som muligt. Du bliver en integreret del af projektledelsen og får en central rolle i forhold til at finde løsninger, der på bedst mulig vis tilgodeser projektets og alle øvrige interessenters behov og ønsker.

Du får direkte kontakt til naboer og lodsejere ved borgermøder, ekspropriationsforretninger og møder hos lodsejerne.

Din profil

·        Du er uddannet landinspektør eller har en anden relevant uddannelse med erfaring eller interesse for areal- og rettighedserhvervelser. Nyuddannede kan også komme i betragtning.

·        Det er vigtigt, at du kan samarbejde og forhandle med forskellige interessenter i en god tone med respekt for de naboer og lodsejere, der berøres af de forskellige projekter.

·        Du bidrager og deltager aktivt i et stærkt fagligt miljø, baseret på tillid og lyst til at udfordre hinandens fagligheder. Du drives af at sikre levering af faglige resultater til aftalt tid, økonomi og kvalitet.

Rejseaktivitet må forventes, da vi løser opgaver i hele landet.

Om os

I Vejdirektoratet lykkes du ikke alene, men skaber løsninger sammen med andre. Vi gør hinanden gode – det gælder både i forhold til vores ledelse, vores kolleger og andre afdelinger i Vejdirektoratet, som vi dagligt samarbejder med.

Arealerhvervelse er en afdeling med 25 medarbejdere med stærke kompetencer inden for areal- og rettighedserhvervelse.

Du vil have mulighed for at vælge tjenestested i enten Fløng eller Skanderborg. Afdelingen har fem medarbejdere på Vejdirektoratets kontor i Fløng ved Roskilde, mens 20 arbejder fra kontoret i Skanderborg. En enkelt medarbejder arbejder fra kontoret i Middelfart.

Dine løn- og ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende statslig overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg alt efter dine kvalifikationer. Din stillingsbetegnelse fastsættes alt efter din uddannelsesmæssige baggrund. Ansættelse som specialkonsulent kan også komme på tale.

Vejdirektoratet er en styrelse under Transportministeriet. Dit ansættelsesområde vil være Transportministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Du vil blive ansat i Vejdirektoratet enten på adressen Guldalderen 12, 2640 Hedehusene eller Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg.

Ansættelsen er betinget af, at du har et gyldigt kørekort.

Læs mere

Vil du vide mere om Vejdirektoratet, og hvad det vil sige at arbejde hos os, kan du læse mere om vores opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Hanne Øster på 7244 2231 og/eller hkoe@vd.dk

Er du interesseret?

Send din ansøgning, så vi har den senest den 14. oktober 2021. Vi forventer at afholde samtaler i Fløng mandag den 25. oktober 2021 og i Skanderborg tirsdag den 26. oktober 2021.

Søg stillingen ved at trykke på linket ”Ansøg stillingen” eller via vores hjemmeside www.vejdirektoratet.dk. Vedhæft ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter.

Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.