• Fuld tid
  • Overalt
  • Opslået for 1 måned siden
  • Lukket for ansøgninger

Hjemmeside Vejdirektoratet

Vejdirektoratet søger en GIS-koordinator, som får en vigtig rolle i at sikre, at vores myndighedsopgaver og projekter understøttes af de rigtige løsninger.

Du kommer til at indgå i et udviklingsorienteret GIS-team med seks dygtige kollegaer, der sammen driver, tilpasser og supporterer et antal GIS-værktøjer. Din primære opgave vil være at koordinere opgaverne i teamet samt at indgå som bindeled mellem GIS-teamet og den øvrige organisation i forbindelse med udviklingsprojekter.

Du vil også løse konkrete GIS-opgaver på lige fod med de andre i teamet, ligesom du vil få ansvar for ressourceplanlægning og budgetopfølgning på GIS-teamets opgaver.

I samarbejde med dine kollegaer i GIS-teamet, vil du være med til at omdanne brugernes ønsker og idéer til konkrete løsninger. GIS-teamet har ansvaret for Vejdirektoratets WebGIS og et antal andre GIS-løsninger baseret på ESRI ArcGIS Enterprise, QGIS, FME mv. Derudover skal du medvirke til at systematisere og gøre de geografiske data tilgængelige for de forskellige vejforvaltningsområder i Vejdirektoratet.

Din profil

Du har en uddannelse som landinspektør, geograf, ingeniør, eller du har på anden vis tilegnet dig tilsvarende kvalifikationer. Du er udviklingsorienteret og har flere års erfaring med administration og konfiguration af GIS-værktøjer.

Vi ser gerne, at du er systematisk og analytisk, og at du samtidig kan kommunikere og formidle både udad og indad i organisationen. Du trives i et miljø, hvor hverdagen indimellem er uforudsigelig. Du er selvstændig, initiativrig og i stand til at påtage dig en projektlederrolle.

Om os

Du bliver ansat i afdelingen Geodata, hvor vi er 27 fastansatte og 12 tilknyttede konsulenter, som etablerer, bearbejder, udstiller og vedligeholder geodata.

Afdelingen bidrager på tværs i Vejdirektoratet med GIS, kortlægning, landmåling, ejendomsdata og arealerhvervelsesmateriale. Derudover etablerer og udbreder afdelingen datastandarder og systemer til opbevaring, behandling og distribution af kort og geodata. Vi lægger vægt på, at der skal være plads til at udvikle sig fagligt – både gennem opgaveløsning og kompetenceudvikling.

Vi har flekstid, stor selvstændighed i opgaveløsningen og et godt arbejdsklima med gode kollegaer.

Dine løn- og ansættelsesvilkår

Du får løn efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer.

Dit ansættelsesområde vil være Transportministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Dit tjenestested er Vejdirektoratet, Thomas Helstedsvej 11, 8660 Skanderborg i Geodata afdelingen, som er en del af fagområdet Areal og Geodata.

Læs mere:

Vil du vide mere om Vejdirektoratet, og hvad det vil sige at arbejde hos os, kan du læse mere om vores opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Torben Korgaard Hansen tlf. 7244 3333.

Er du interesseret?

Send din ansøgning senest onsdag den 1. december 2021. Vi forventer at afholde samtaler i uge 49. Tiltrædelse pr. 1. februar eller snarest muligt.

Søg stillingen ved at trykke på linket eller via vores hjemmeside www.vejdirektoratet.dk. Vedhæft ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter.

Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.