• Fuld tid
 • København NV
 • Opslået for 2 måneder siden
 • Lukket for ansøgninger

Hjemmeside Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Vil du være tovholder på en ny model for håndteringen af Danske Stednavne? Har du interesse og gerne erfaring inden for projektledelse på geodata-området?

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er en drivende kraft i arbejdet med at udnytte data og ikke mindst geografiske data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi sikrer, at nogle af de mest anvendte og relevante offentlige data om vores land er let tilgængelige og kan kombineres på tværs, så de understøtter digitaliseringen af samfundet. Styrelsen er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsmini­steriet, der står i spidsen for arbejdet med at reducere drivhusgasudledningen med 70 pct. i 2030, og vi arbejder for, at denne reduktion understøttes af data.

Om jobbet
Du bliver en del af kontoret Kortlægning (KLG), der har ansvaret for registret Danske Stednavne og aktiviteter i tilknytning til det. Det betyder, at vi er ansvarlige for det IT-system, som håndterer registrering af nye, ændrede eller udgåede stednavne samt udstillingen af de danske stednavne på den fællesoffentlige Datafordeler. Vi holder øje med, at datakvaliteten er i orden, og at den afspejler brugernes behov. Desuden foretager vi sagsbehandling af indberetninger om stednavne fra kommuner og borgere.

Kontoret varetager derudover den internationale koordinering i styrelsen og har det tværgående ansvar for nykortlægningen af Grønland. Vi har også til opgave at understøtte behovene på kort- og geodataområdet hos Forsvaret og Beredskabet. Kontoret producerer kort og andre geospatiale produkter over rigsfællesskabet, internationale specialprodukter til Forsvaret samt topografiske kort- og geodataprodukter over Danmark og Grønland.

Dine opgaver
Din primære opgave bliver at stå for udviklingen af en ny tilgang til håndteringen af Danske Stednavne, men du vil også få andre opgaver. Det nuværende stednavnesystem trænger til en opdatering, som sikrer et smidigt dataflow. Dine opgaver bliver:

 • At være tovholder på udviklingen af den fremtidige tilgang til Danske Stednavne i SDFE bl.a. med udgangspunkt i dialog med anvendere
 • At være registeransvarlig for Danske Stednavne
 • At samarbejde med Stednavne Udvalgets sekretariat på Københavns Universitet
 • Andre opgaver inden for kontorets faglige portefølje, herunder særligt opgaver i henhold til samarbejdsaftale med Forsvaret

Vægtningen af opgaver vil afhænge af din profil, og du vil få indflydelse på de konkrete opgaver. Du skal have mod på en hverdag, hvor konkrete opgaver og læring går hånd i hånd, og hvor du forventes at udvikle dig med opgaverne.

Din profil
Vi søger en ny kollega, der:

 • Har en relevant akademisk uddannelse, f.eks. geograf, ingeniør eller lignende
 • Har interesse for projektledelse inden for udvikling af IT-systemer
 • Har interesse for geografisk information
 • Brænder for det gode samarbejde og den konstruktive dialog
 • Er udadvendt og kommunikativ i skrift og tale

Har du desuden interesse og/eller kendskab til sprog eller stednavne, vil det være en fordel.

Du er løsningsorienteret og klar til at indgå i en hverdag, hvor vi har fokus på anvendelse af nye teknologier, og hvordan de kan bruges i vores fagområde.

Vi lægger vægt på, at du er en udpræget holdspiller, der værdsætter, at arbejdet udføres på en måde, hvor hele teamets kompetencer bringes i spil, og der samarbejdes om de ydelser, som kontoret leverer.

Vi tilbyder
Du bliver en del af et kontor med 19 medarbejdere, som er specialister på forskellige opgaver inden for bl.a. kortlægning, sammenstilling og håndtering af geografiske informationer. Vores kontor er præget af teamånd, videndeling og samarbejde. Vi har en uformel omgangstone præget af humor og ”højt til loftet”. Ledelsesmæssigt lægger vi vægt på en åben dialog, fokus på ejerskab og engagement i forhold til opgaverne samt en god balance mellem arbejde og fritid. Du får gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som akademisk medarbejder med løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten med mulighed for forhandling af tillæg. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner. Ansættelsesdato 1. marts 2022 eller efter aftale.

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte kontorchef Katarina Ritz på telefon 5190 4209.

Ansøgning sendes online via linket ”Søg stillingen”. Vi skal have dine oplysninger, dokumentation for uddannelse, ansøgning og CV senest den 2. januar 2022 Samtaler forventes afholdt den 7. og 12. januar 2022.

Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Viden om data der effektiviserer og skaber vækst
Vi skaber effektiviseringer i den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem udbygning af den nationale datainfrastruktur og anvendelse af data, hvor nytten er størst. Vi har fokus på, at data er let tilgængelige via en sikker distribution, og at data kan deles og anvendes af mange på tværs af den offentlige og private sektor. Vi lægger i vores arbejde stor vægt på fællesoffentlige samarbejder og udviklingen af tværoffentlige digitale sammenhænge for data.

Læs mere på www.sdfe.dk
Følg os på LinkedIn.