Hjemmeside Sønderborg kommune

Sønderborg kommune er helt med fremme i anvendelsen af den digitale udvikling og har derfor brug for en person som vil være med til at drive denne udvikling videre. Vi anser de digitale muligheder som et vigtigt redskab i effektivisering og optimering af de kommunale sagsgange. Vil du være med til at gøre digitale data let tilgængelige og udvikle en bred anvendelse af GIS og geodata i hele kommunen? Så kan vi tilbyde dig en stilling som GIS-konsulent i Sønderborg Kommune.

Vi er et team på fire medarbejdere, som er organisatorisk placeret i forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtighed. I afdelingen Bærdygtighed og Byggeri. Vi ser os som et hold, der løfter opgaverne i fællesskab, og vi lægger vægt på at trives og udvikles. Vi har et godt arbejdsmiljø med medindflydelse, stor frihedsgrad og fleksible arbejdsforhold.

I Sønderborg kommune bruger vi SWECO’s webGIS-system Spatial Suite som primær GIS-system i sagsbehandlingen, derudover har vi ESRI platformen ArcGis Enterprise. Vi har opgraderet vores Desktop GIS til ArcGIS Pro og har taget Web Apps og Story Maps mv. i brug som formidlingsværktøjer.

Vores hverdag er meget varieret og byder på mange spændende opgaver. VI arbejder både med daglige driftsopgaver men er i gang med en videreudvikling af GIS området, hvor du skal bidrage til at løfte os op i et strategisk perspektiv på tværs i hele den kommunale organisation.

Noget af det vi gerne vil have dig til at hjælpe med er:

·       Opsætte Desktop GIS via ArcGIS Pro

·       Opsætte Web apps (ArcGIS Online)

·       Administrere ESRI ArcGIS Enterprise herunder ArcGIS Pro, ArcGIS Portal og ArcGIS Online (Web APPS som Story Maps, Field Maps mv.)

·       Opsætte data fra diverse fagsystemer via integrationer

·       Håndtere daglig support for brugerne og herunder helpdesk-arbejde

·       Styre projektarbejde i samarbejde med andre afdelinger og eksterne leverandører

·       Udarbejde dataanalyser samt formidle geodata til vores borgere, interne brugere og politikere

·       Administrere og vedligeholde geodatabaser (ESRI ArcSDE, MS SQL og PostgreSQL)

·       Administrere webGIS-system Spatial Suite (SWECO)

·       Afholde workshops for kolleger i brugen af almen GIS og geodata

 

Vi forestiller os, at du har:

·       en relevant videregående uddannelse inden for geografi, geoinformatik, landmåling eller tilsvarende med indgående kendskab til GIS og geodata

·       erfaring og teknisk indsigt inden for anvendelsen af GIS og geodata bla. a de danske grunddata

·       et godt kendskab til anvendelse af ArcGIS ArcGis Pro eller ESRI platformen

·       bred IT viden og gerne kendskab til SWECO’s webGIS-system Spatial Suite

·       interesse og flair for GIS og Geodata og har lyst til at arbejde med opsætning af kort og data

Du er dygtig til at bearbejde og sammensætte geografiske data. Du håndterer avanceret databaseteknologi herunder spatiale forespørgsler og har viden om offentlige register- og geodata. Du har kendskab til geografisk infrastruktur, herunder teknologier og organisering omkring udveksling af geodata i en stor organisation, eller du interesserer dig for udvikling af GIS-applikationer.

Du følger nysgerrigt udviklingen af de nye teknologier som er under stadig udvikling i GIS landskabet og er med til at udvikle nye tendenser til brug i arbejdet med GIS.

Du er ansvarsbevidst, selvstændig, serviceorienteret og struktureret. Vi forventer, at du er initiativrig og udviklingsorienteret. Du har en god formidlingsevne og er god til at samarbejde både internt og eksternt, ligesom du har god sans for prioritering og målretning af opgaver. Som person er du positiv, engageret og bidrager til et godt arbejdsmiljø med vilje til fælles sparring og udvikling af faglige kompetencer.

Ansættelsesforhold:

Vi har kontor i Sønderborg centrum. Stillingen er fast fuldtidsstilling. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og det respektive fagforbund og principperne i ny løn.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfristen er den 25. august 2022. Indledende samtaler forventes gennemført primo september 2022, med opstart så hurtigt som muligt herefter, senest den 1. november 2022. Der anvendes Garuda profiltest i forbindelse med ansættelsen. Desuden vil du blive bedt om at forholde dig til en case.

Sammen med ansøgningen bedes du indsende oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, kopi af eksamensbeviser og evt. referencer/udtalelser.

Har det fanget din interesse?

Du er velkommen til at ringe til teamleder Dorte Haar i juli måned på tlf.  8872 5485 eller Markus Rösgen i august måned på tlf. 8872 5871 og få en uforpligtende snak om stillingen og opgaverne.