• Fuld tid
  • Ejby
  • Opslået for 4 uger siden
  • Lukket for ansøgninger

Hjemmeside Rigspolitiet

Glostrup,Rigspolitiet, Koncern IT

Vil du være med til at styrke og videreudvikle dansk politi med brug af geodata? Hvis du har både hænder og hoved skruet ordentligt på, venter der spændende udfordringer med masser af komplekse og samfundsrelevante data på en af Danmarks mest interessante arbejdspladser.

Om Center for Data
Center for Data er placeret i Rigspolitiet Koncern IT, som er politiets centrale IT organisation, der varetager drift og udvikling af politiets centrale IT systemer. I Center for Data arbejder vi for at styrke og videreudvikle anvendelse af data, så politiet kan træffe de rigtige beslutninger på både strategisk og operativt niveau.

Center for Data består af to sektioner, nemlig GIS og BI sektionen samt Data Management sektionen. GIS-enheden består p.t. af tre GIS-specialister og en politiuddannet dataanalytiker. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige enheder i centeret, BI og Data Management. Tilsammen er vi ca. 30 medarbejdere i centeret.

Jobbet som GIS-specialist
I GIS-enheden får du medansvar for at drifte, ajourføre og udvikle Rigspolitiets geodata-platform, der indsamler og udstiller både interne og eksterne geodata til brug for politiets forskellige operationelle og strategiske arbejdsopgaver, hvor GIS-løsninger anvendes.

Vi høster en lang række data fra offentlige myndigheder og udstiller disse som services og API’er på politiets net – så et indgående kendskab til danske geodata er en klar fordel. Du har en varieret opgaveportefølje, hvor du blandt andet rådgiver og formidler din viden om geodata, leverer tekniske løsninger til at understøtte forretningens behov, ligesom drift, support og dokumentation er en del af hverdagen.

Vi arbejder i GIS-enheden med en lang række forskellige teknologier, heriblandt Spatial Suite, FME, Microsoft SQL Server og QGIS, hvor hovedparten af opgaverne ligger i og omkring Spatial Suite og FME. Vores opgaver løses i SQL, Javascript, powershell og python, der udgør vores primære værktøjskasse.

Vi har et tæt samarbejde med vores partnere i forretningen og kendetegnes ved, at vi er et stærkt tværfagligt team med store faglige ambitioner, samtidig med at vi prioriterer sparring og vidensdeling og vægter det kollegiale fællesskab højt.

Om dig
Du har en relevant videregående uddannelse inden for geografi, geoinformatik, landmåling eller tilsvarende med indgående kendskab til GIS og geodata. Du er generelt dygtig til at bearbejde og sammensætte geografiske data. Du håndterer avanceret databaseteknologi herunder spatiale forespørgsler og har viden om offentlige register- og geodata. Du har kendskab til geografisk infrastruktur, herunder teknologier og organisering omkring udveksling af geodata i en stor organisation, eller du interesserer dig for udvikling af GIS-applikationer.

Du behøver ikke ekspert-kendskab til de mange forskellige software løsninger, men en grundlæggende forståelse for applikationer og programmeringssprog er en fordel. Dine opgaver vil blive fordelt, så vi udnytter dine kompetencer bedst muligt. De elementer du ikke er stærk i på forhånd, vil du kunne tilegne dig – det vigtigste er lysten til at arbejde med drift og udvikling.

Du navigerer i et organisatorisk komplekst arbejdsmiljø, hvor du selvstændigt tilrettelægger dit arbejde og samtidig er opsøgende i forhold til sparring med kolleger og ledelse. Som person tænker du løsningsorienteret og kreativt – uden at gå på kompromis med kvaliteten. Du er udviklingsorienteret og tager initiativer, der gør en forskel.
Derudover er du serviceminded og god til at sætte dig ind i brugernes behov og formår at formidle budskaber til andre, som ikke nødvendigvis har samme faglige forståelse. Da du arbejder sammen med mange forskellige faggrupper på alle niveauer er det vigtigt, at du formår at kommunikere og samarbejde på tværs af organisationen på en konstruktiv og opbyggende måde.

Ansættelsesforhold

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og akademikere i staten.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Organisatorisk er du tilknyttet Rigspolitiets Koncern IT med adresse på Landlystvej 34, 2650 Hvidovre. Dit arbejdssted er placeret på Ejby Industrivej 125, 2600 Glostrup.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til sektionsleder for GIS og BI, Anette Rosengård Poulsen, på telefon 41 74 90 29, eller Specialkonsulent Morten Fuglsang på 22 70 12 52. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på https://politi.dk/job-i-politiet.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Alle dokumenter skal være i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at holde første samtalerunde 7. og 8. juni.

Ansøgningsfrist: 20. maj 2022