• Fuld tid
 • Vejle
 • Opslået for 1 måned siden
 • 7. marts 2021

Hjemmeside Region Syddanmark

Brænder du efter at arbejde med regional udvikling? Kan du berige regional udvikling med et geografisk perspektiv på regionaløkonomiske forhold som beskæftigelse, byer og landområders udvikling, socioøkonomiske variable, sundhedsdata og meget andet? Og er du i stand til at se, hvordan GIS kan bidrage til udarbejdelsen af analyser, styrke grundlaget for politiske beslutninger og understøtte regionale dagsordener?

Regional Udvikling søger en analytiker til Stabsenheden for Verdensmål og Analyser, der kan kombinere praktisk kendskab til GIS og datamanagement med lyst og evne til at analysere samfundsøkonomiske og andre regionaløkonomiske forhold i en regional kontekst.

Bring dine kvalifikationer i spil og vær med til at påvirke den regionale udvikling

Regional udvikling omhandler forskellige emner som eksempelvis kultur, uddannelse, arbejdsmarked, dansk-tysk og internationalt samarbejde, klima og grøn omstilling, offentlig transport og infrastruktur samt sundhedsinnovation. Grundlaget for vores arbejde er den regionale udviklingsstrategi, Fremtidens Syddanmark: https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/

Sammen med det øvrige analyseteam i stabsenheden og de andre teams i Regional Udvikling skal du skabe let forståelige analyser, viden og værdi ud af de store mængder data, som er til rådighed. Gennem dit arbejde får du en rolle, hvor du medvirker til at udvikle måden, vi som region bruger data til at understøtte udviklingen i regionen, regionens arbejde med FN’s verdensmål og implementeringen af den regionale udviklingsstrategi. Du skal desuden arbejde med datamanagement, så et bredt kendskab til offentlige registre samt opbygning og vedligeholdelse af databaser vil være en fordel.

Vi forventer, at du i tæt samarbejde med teamets anden GIS-analytiker kan løfte og videreudvikle de GIS opgaver Regional Udvikling har i forhold til klima, mobilitet, uddannelse og projektet sundhedens geografi. Vi forventer også, at du kan bidrage til at sikre en struktureret tilgang til data og en god databehandlerskik.

Du har:

 • – En videregående uddannelse, fx geografisk, samfundsvidenskabelig e.l.
 • – Erfaring med brug af GIS-værktøjer
 • – Gode analytiske evner og erfaring med geografiske analyser
 • – Evner og kompetencer til at navigere i store datasæt fra forskellige datakilder, herunder en struktureret tilgang til data og god databehandlerskik
 • – Gode samarbejdsevner og en løsnings- og mulighedsorienteret tilgang til arbejdsopgaver
 • – Flair for at formidle komplicerede sammenhænge
 • – Et socialt gen og arbejdsglæde sammen med gode kolleger
 • – Evt. erfaring med socioøkonomiske og sundhedsfaglige analyser

Og desuden lyst, interesse og eventuel erfaring med:
– Lokal- og regional udvikling
– Visualisering og formidling af analyseresultater
– Arbejde i en politisk ledet organisation

Om os
Regional Udvikling har til opgave at fremme gode levevilkår for borgerne i Region Syddanmark og skabe gode rammer for en aktiv, attraktiv og bæredygtig udvikling i regionen. Det kræver et tæt samarbejde med eksterne parter, såsom kommuner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, ministerier mv.

Afdelingen er kendetegnet ved et inspirerende arbejdsmiljø, hvor opgaverne løses på et højt fagligt niveau med vægt på innovation, sparring og udvikling. Opgaverne løses ofte i samarbejdet på tværs af teams og i dialogen med mange forskellige interessenter – både interne og eksterne. Arbejdsglæde og trivsel vægtes højt i hverdagen, og stemningen i afdelingen er præget af en positiv og humoristisk omgangstone.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingschef Jeppe Kristensen, tlf. 5164 1013 eller GIS-analytiker Bergliot Pedersen på, tlf. 2334 7747

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 7. marts 2021.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 11.  Vi forventer at afholde samtalerne fysisk i henhold til de gældende Covid-19 restriktioner.

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.