Hjemmeside Region Syddanmark, Regional Udvikling, Klima og Ressourcer

GIS-medarbejder
Vi søger en ny kollega, som skal arbejde med GIS og IT relaterede opgaver inden for områderne jordforurening og råstof i afdelingerne for Vand/Jord og Klima/Ressourcer. Med din viden og tidligere erfaring ønsker vi, at du kan bidrage til vores daglige drift og videre faglige udvikling i fag IT-teamet.

Dine opgaver
Du skal indgå i afdelingernes fag IT-team med primært ansvar for GIS. Du får god mulighed for at præge udviklingen af GIS-området, men skal også sørge for den daglige drift og undervisning af kollegerne. I øvrigt indgår du i teamets drifts- og udviklingsopgaver, som omfatter en række andre programmer og systemer. Der er GIS-kompetencer i teamet, som du kan støtte dig til, men du bliver eksperten på området. Du kan også hente hjælp hos de øvrige regioner, som du får et tæt samarbejde med. Du bliver bindeled mellem fag IT-teamet og kollegerne i afdelingernes øvrige teams.

Det er vigtigt, at du har:

 • – indgående kendskab til mindst et desktop GIS-system (vi arbejder primært med QGIS).
 • – kendskab til webGIS.
 • – forståelse for opbygning og sammenstilling af geografiske data.
 • – sans for at udstille geografiske data, så de bedst muligt understøtter brugernes og borgernes behov.
 • – flair for IT og har let ved at sætte dig ind i nye programmer og systemer.

Det vil også være en fordel, hvis du har kendskab til et eller flere af følgende områder:

teknik og miljøområdet specielt jord-, råstof- og grundvandsområdet.

 • – geologi, boringer, kemiske analyser.
 • – kvalitetssikring af data.
 • – databaser og databasestruktur.
 • – GeoServer, MapServer eller lignende.
 • – programmering.

Som person forventer vi, at du:

 • – har lyst til og trives med teamarbejde og -udvikling.
 • – er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt.
 • – søger faglig sparring og kan træffe selvstændige beslutninger.
 • – er åben og udadvendt og serviceorienteret.
 • – er kvalitetsbevidst og systematisk.
 • – bidrager aktivt til vidensdeling internt i teamet, i afdelingen og eksternt.

Du har en relevant uddannelse og kan dokumentere, at du har den nødvendige tekniske forståelse og erfaring fra tidligere jobs.

Fag IT-teamet
Fag IT-Teamet er et lille team på fire medarbejdere, som sikrer, at afdelingerne har funktionelle, effektive og tidssvarende fagværktøjer, fagsystemer og tekniske webløsninger. Teamet arbejder for, at de enkelte fagsystemer kan integreres med hinanden og har særlig fokus på automatiserede arbejdsgange. En vigtig delopgave er at supportere kollegaerne i de to afdelinger på IT-området.
Teamet har det overordnede ansvar for dataopbevaring og datatilgængelighed, og det skal løbende medvirke til en høj datakvalitet i de mange data, som afdelingerne selv producerer eller hjemtager udefra. Det sker i tæt samarbejde med sagsbehandlerne.
Vigtige samarbejdspartnere er de øvrige regioner, kommuner, Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøportal.

Afdelingerne for Vand/Jord og Klima/Ressourcer
Afdelingerne har hovedsæde i Vejle og har lokalkontorer i henholdsvis Ribe og Odense. Vi kan tilbyde dig et inspirerende miljø, hvor vi løser opgaverne på et højt fagligt niveau, og hvor vi prioriterer faglig sparring og vidensdeling. Vi lægger vægt på gode samarbejdsevner, og at der er plads til arbejdsglæde og trivsel. Vi vil være helt fremme på den faglige front, og afsætter hvert år tid og ressourcer til udvikling af den enkelte medarbejder. Der er mulighed for hjemmearbejde 1-2 dage om ugen.
Afdelingerne er en del af Regional Udvikling i Region Syddanmark – Vi er drevet af FN’s verdensmål, og du kan læse mere om vores strategi her: https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk.

Om ansøgningen
Der er ansøgningsfrist d. 9. januar 2022.
Der afholdes to samtalerunder. Vi forventer, at afholde 1. samtale d. 17. januar 2022 og 2. samtale d. 24. januar 2022. Hvis du kommer til 2. samtale skal du udfylde en personlighedstest.

Du er velkommen til at kontakte områdechef Nicholas Kyhl (2920 1943) med spørgsmål til stillingerne.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Løn efter gældende overenskomst.