• Fuld tid
 • København
 • Opslået for 1 måned siden
 • Lukket for ansøgninger

Hjemmeside Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen har i flere år arbejdet med satellitbaseret kontrol af landbrugsaktiviteter på frivillig basis. Fra 2023 er det obligatorisk for alle EU-medlemslande at gennemføre satellitbaseret kontrol. Det er en vigtig opgave, som kræver godt overblik og struktur. Derfor søger vi nu en generalist, der kan understøtte en sikker implementering og drift, så vi kommer sikkert i mål i 2022 og bliver klar til en effektiv drift af den nye monitorering fra 2023.

Din fremtidige rolle i Satellit og GIS
Der er tale om en nyoprettet stilling, som skal bidrage til at sikre, at Landbrugsstyrelsen kommer sikkert i mål med implementering af EU-Kommissionens nye regelsæt for satellitbaseret kontrol, der træder i kraft pr. 1. januar 2023. Det er en omfattende opgave, som rummer elementer af jura, teknik, EU og forvaltning, der alle skal balanceres i implementeringen af det nye paradigme for satellitbaseret kontrol.  Derfor søger to af vores erfarne medarbejdere en kollega til at bistå med den spændende opgave.

I rollen som fuldmægtig til implementering og drift af satellitbaseret kontrol i landbruget består den primære opgave i at understøtte implementering og drift af det nye monitoreringsparadigme i Landbrugsstyrelsen. Vi skal i løbet af de kommende år sikre, at data fra satellitter, georefererede billeder og præcisionslandbrugsdata kan benyttes som dokumentation for landbrugsaktivitet på de danske marker. Det indebærer en bred berøringsflade med mange kolleger i Landbrugsstyrelsen, idet implementeringen både afhænger af og har konsekvenser for mange processer i Landbrugsstyrelsen. Derudover indebærer opgaven en løbende kontakt til Fødevareministeriets departement samt landbrugserhvervets interesseorganisationer og EU-systemet.

Rollen indebærer desuden en væsentlig opgave med at skrive notater, besvare bestillinger og udarbejde præsentationer til brug for teamets samlede indsats med implementering og drift af satellitbaseret kontrol. Der er ligeledes mulighed for at bidrage til teamets øvrige driftsopgaver vedr. fx sekretariatsbetjening af Landbrugsstyrelsens repræsentant i Samordningsudvalget og øvrige opgaver, hvor satellitbaseret kontrol er i centrum.

Vi søger en profil med en struktureret tilgang til opgaveløsningen. Det kræver et stort overblik og fokus på gode processer, som kan hjælpe projektet og dermed dine kolleger med at holde fokus på alle relevante forhold og understøtte rettidige leverancer i implementeringen.

Dine væsentligste opgaver vil være:

 • – Sikre overblik, struktur og bidrag til fremdrift af implementeringsopgaven og den efterfølgende drift
 • – Involvering af projektdeltagere på tværs af huset, så ressourcer og kompetencer bringes i spil
 • – Notatskrivning, besvarelse af bestillinger fra departement, EU-Kommissionen og kolleger i øvrige enheder
 • – Afrapportering til ledelse og direktion

Din fremtidige arbejdsplads i Team Satellit og GIS
Du bliver ansat i Team Satellit og GIS, som hører til i Enheden for Landbrugsstøtte og Geodata. Vi er i alt 21 medarbejdere i teamet med forskellige kompetencer, der alle bidrager til drift og udvikling af geodata, som landmændene anvender i deres ansøgning om landbrugsstøtte. Vi udvikler og anvender satellitbaseret kontrol af landbrugsaktiviteter. Vi har projekter på tværs af styrelsen, deltager i EU- arbejdet om den nye landbrugsreform og indgår i strategiske samarbejder med andre EU-lande for at udvikle og implementere nye løsninger.

Vi har et engageret arbejdsmiljø med høj faglighed, samtidig med at vi prioriterer, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Vi arbejder aktivt med vidensdeling, prioritering og et fagligt fællesskab gennem daglige tavlemøder i teamet.

Vores ønsker til dig som kommende kollega
Vi søger en fuldmægtig generalist med teknisk og forvaltningsmæssig forståelse. Derfor lægger vi vægt på, at du har:

 • – En relevant kandidatuddannelse
 • – Et struktureret mindset, gerne hjulpet på vej af relevante kurser eller efteruddannelse
 • – Mod på at understøtte gode processer i et projekt med med udfordrende, faglige problemstillinger og mange interessenter

Det vil derudover være en fordel, hvis du har:

 • – Erfaring med departementsbetjening
 • – Kendskab til og evt. erfaring med EU-systemet.
 • – Kendskab til støtteordninger og regulering i landbrugssektoren.
 • – Erfaring med facilitering og inddragelse i processer.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række AC-organisationer. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg.

Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt

Kontakt
Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Søren Ranegaard Hammer på tlf. 20 34 07 79.

Ansøgning
Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg stilling”) senest søndag d. 8. maj 2022. Vi forventer at holde samtaler torsdag d. 12. maj 2022.