• Andet
  • Køge Kommune
  • Opslået for 2 måneder siden
  • Lukket for ansøgninger

Hjemmeside Køge Kommune

Vi søger en ny kollega til IT/GIS-teamet i Sekretariat- og Udviklingsafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune. I stillingen får du mange berøringsflader med kolleger fra alle forvaltninger. Du vil opleve en meget afvekslende og til tider travl hverdag, hvor du møder mange forskellige mennesker.

Dine arbejdsopgaver er:
– Arbejde med grunddata, (GeoDanmark, DAR, Plandata.dk m.v.)
– Være med til at drifte og udvikle vores WEB-GIS (Spatial Suite)
– Du skal være medambassadør for GIS- og dataområdet, og være med til at udnytte og udbrede de potentialer, som der er inden for disse områder
– Arbejde med at forbedre vores arbejdsprocesser i forvaltningen ved øget digitalisering. F.eks. vil du få lejlighed til at deltage i implementeringen af DKplan og Office 365
– Du får mulighed for at blive lokal webredaktør, hvor du vil deltage i drift og videreudvikling af vores hjemmeside herunder brugen af digitale kort.

Vi lægger vægt på, at du:
– Kan kommunikere kompliceret stof på en letforståelig måde – både i skrift/grafik og tale
– Har viden om grunddata og desktop GIS
– Har kendskab til dataanalyse, databaser
– Har fokus på sikker drift og IT-sikkerhed
– Har kendskab til GIS- og WEB-teknologier
– Har kendskab til og kan arbejde med Plandata.dk
– Har kendskab til eller lyst til at arbejde med digitale planer
– Har kendskab til Adobe-programmer som fx Illustrator og Acrobat Pro
– Er åben, kommunikerende, nytænkende og har humoristisk sans
– Indstillet på at indgå i afdelingens øvrige opgaver efter behov.

Uddannelsesprofil
Du må gerne være nyuddannet med en uddannelse som f.eks. geograf, landinspektør, ingeniør, skov- og landskabsingeniør, hvor du har fået kompetencer i GIS, Geodata- og analyse, og hvor du også har arbejdet med digital design og interaktive teknologier.

Vi tilbyder dig:
– Gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling
– Et tværfagligt samarbejdsmiljø på tværs af afdelinger i en udviklings- og projektorienteret forvaltning
– Uformel, åben og humoristisk omgangsform
– En forvaltning med 130 gode kolleger.

Lidt om os
IT/GIS-teamet er en del af Sekretariat- og Udviklingsafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi er 11 medarbejdere, heraf 5 i IT/GIS-teamet.

Vi er en central IT-GIS-funktion, som udfører mange forskelligartede opgaver for alle forvaltninger. Det kan være GIS-registreringer, analyser, datavask, droneopgaver og WEB-arbejde.

Vi har ansvaret for at koordinere forvaltningens digitalisering og it-anvendelse i forhold til den øvrige organisation. Derfor gennemfører vi udviklingsprojekter med digitalisering og procesforbedringer, som vi implementerer ved udbredelse i den øvrige organisation.

De fleste af vores opgaver udfører vi for Plan, Byg og Miljøafdelingen og Vej, Park og Byrum.

Vi har ansvaret for myndighedsbehandling af udstykningssager, registeransvar for BBR, GeoDanmark, DAR, plandata.dk m.fl.

Derudover drifter og udvikler vi den interne og externe WEB-GIS-løsning Spatial Suite, som er et af de grundlæggende systemer, som alle i kommunen anvender.

Vores værktøj til desktop-GIS er Qgis og Mapinfo.

Vi har en WEB-redaktør placeret i teamet og producerer bl.a. kort til kommunens hjemmeside.

At være ansat i IT-GIS-teamet stiller krav til, at vores viden og kompetencer hele tiden er opdateret, og derfor deltager vi ofte i kurser og opfordrer til at opbygge og deltage i faglige netværk på tværs af kommuner og virksomheder.

Alle i teamet har høj grad af metodefrihed og har også høj grad af frihed til at planlægge det daglige arbejde med bl.a. brug af hjemmearbejde.

Flere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte teamleder Steen Muchitsch pr. mail steen.muchitsch@koege.dk eller på telefon nr. 2879 2475.

Du kan også se vores WEB-GIS løsning: https://kort.koege.dk/cbkort?

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”Søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV.

Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.