• Fuld tid
  • Ishøj
  • Opslået for 2 uger siden
  • 12. august 2022

Ishøj Kommune

Engageret GIS- og geodataspecialist søges til Ishøj Kommune

Brænder du for at arbejde med kort og geodata – så er det dig, vi har brug for.

I ”Kort og Geodata” har vi brug for en ny engageret GIS- og geodatamedarbejder, der kan fortsætte den spændende udvikling med at bringe Ishøj i front inden for det digitale område.

Du skal bidrage til at udvikle kommunens GIS-område yderligere og med din faglige viden være med til at vedligeholde og optimere driften af kommunens GIS- og geodata-platforme.

Hverdagen består af mange forskelligartede GIS- og geodataopgaver samt flere udviklingsopgaver, hvor vi servicerer hele den kommunale organisation og giver borgere og virksomheder hjælp til selvhjælp. Du skal være god til at forstå “kundernes” behov og struktureret udvikle konkrete brugbare løsninger samt efterfølgende formidle anvendelsen, udføre dataanalyser og sikre et stabilt og effektivt dataflow, internt og eksternt.

Kort og geodata-funktionen har ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af Ishøj Kommunes GIS-miljø, dvs. alt fra digitale plejeplaner eller ledningsplaner, til GeoDanmarkdata, databaser, webkort, analyser, opmålingsopgaver, droneaktiviteter, IoT og meget, meget mere.

Dine primære opgaver

– at udvikle og vedligeholde forskellige GIS-temaer inden for kort- og geodataområdet
– at være med til at udbrede brugen af GIS inden for kommunen
– drift og administration af vores webGIS og desktopGIS
– at deltage i interne- såvel som tværkommunale opgaver
– at bidrage til et godt arbejdsklima med et højt fagligt niveau

Vi anvender bl.a. følgende systemer:

KortInfo, webGIS
PostgreSQL som GIS-database
QGIS, desktopGIS
FME til datakonvertering og analyse
KMD Cognito Local database
PARK, grønne områder
GeoNote, Borgertip mv
DKplan, kommuneplanportal

Vi forventer, at du:

– har en relevant uddannelse, med vægt på kort og GIS, gerne med erfaring inden for tilsvarende arbejdsområder i privat eller kommunalt regi
– er dygtig til GIS, analyser og geodatabaser (bl.a. QGIS, PostGIS, FME). Herunder gode analytiske evner samt forståelse for de underliggende datastrukturer.
– er initiativrig og god til at bidrage med kreative forslag
– har lyst til at udvikle nye effektive og brugervenlige løsninger til vores sagsbehandlere f.eks. i form af web- og mobilløsninger
– elsker at opdyrke ny viden og hurtigt tilegner dig nye tekniske færdigheder.
– vil kunne udvikle og vedligeholde scripts og opsætninger, der understøtter digitale arbejdsgange…. så måske har du også en lille programmør i maven – f.eks. kendskab til JavaScript, SQL, HTML, Python, JSON, XML eller andet.
– du har engagement, kan arbejde både selvstændigt og i grupper, kan bevare overblikket og så har du en god portion humoristisk sans.

Vi tilbyder:

– en arbejdsplads med en uformel omgangstone og engagerede kolleger
– et job, hvor du indgår i en administrativ organisation, som er politisk styret
– et selvstændigt og udviklende job med mange udfordringer og arbejde på tværs
– en arbejdsplads der er præget af mangfoldigt og stærkt fagligt miljø
– fleksible arbejdsforhold med frihed under ansvar og hjemmearbejdsordning
– kompetenceudvikling i tværfaglige teams

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende aftaler om Ny Løn.

Yderligere oplysninger og en uformel snak, kan fås hos GIS-koordinator Henrik Hedelund på tlf. 20258987,
eller e-mail 9hh@ishoj.dk. Dog ikke i uge 25,26,27

Ansøgningsfrist: Fredag den 12. august 2022 kl. 12

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33 og 34.

Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge.

Ishøj Kommune har indført røgfri arbejdstid pr. 1. august 2019.