• Projektansættelse
  • Hvidovre Kommune
  • Opslået for 2 måneder siden
  • Lukket for ansøgninger

Hjemmeside Hvidovre Kommune

Vil du være med til sætte fokus på demografidata og GIS? 

Brænder du for at arbejde med data og kort, så har vi i Hvidovre Kommune jobbet til dig.

Igennem de sidste ti år er der kommet et stadigt større fokus på den dataunderstøttede organisation og gevinsterne ved at arbejde systematisk og målrettet med data. Også i Hvidovre Kommune har vi i flere år arbejdet med dette sigte.

Nu ønsker vi at tage det næste skridt og har derfor søsat et projekt, hvor formålet er at opnå en bedre indsigt i den demografiske udvikling i kommunen baseret på data. Det vil bl.a. ske igennem et øget fokus på anvendelsen af demografiske og socioøkonomiske data, særligt set i sammenhæng med GIS.

Projektet består af en data- og teknologidel, en del omhandlende implementering og udvikling samt en bruger- og anvendelsesdel. Som projektmedarbejder vil du komme til at arbejde med alle dele i projektet.

Om jobbet
Vi kan tilbyde et spændende job af både teknisk, analytisk og formidlingsmæssig karakter, hvor du får en bred og spændende berøringsflade med forskellige fagområder i kommunen.
Jobbet er en nyoprettet projektansættelse, hvor dit primære fokus vil være på arbejdet med at få demografiske og socioøkonomiske data i spil. Hele vejen fra de første analyser til formidlingen af resultaterne via bl.a. kommunens ledelsesinformationssystem ”Hvidovre i Tal” og det webbaserede GIS-kort ”HvidovreKortet”.

Ud over projektarbejdet med demografidata vil du også indgå i den daglige drift og løsning af teamets GIS-relaterede arbejdsopgaver som fx:

•  Indsamling og bearbejdning af data
•  Analyse og visualisering af data
•  Opsætning af kortløsninger i WebGIS
•  3D-bymodel og droner
•  Support og bistand til kollegaer i kommunen

Du vil blive en del af GIS- og Data-teamet i Center for Plan og Miljø. Teamet består af seks medarbejdere, hvor af to primært arbejder med GIS og geodata.

GIS & Data samler, koordinerer og bearbejder en lang række data og udstiller dem via kommunens GIS-værktøjer i kortløsninger, fagsystemer, dataportaler, hjemmesider m.m. til gavn for sagsbehandlere, virksomheder og borgere i Hvidovre Kommune.

Vi arbejder tæt sammen med vores kolleger både internt i Center for Plan og Miljø og på tværs i organisationen med de fleste centre. Vi understøtter opgaveløsningen bl.a. indenfor planlægning, miljø, klima, byggesag, trafik, ejendomme, jura, økonomi, skole, sundhed, kommunikation og kultur.

Om dig
Du skal få energi af at levere høj kvalitet, sikre god service og holdbare løsninger. Du er god til samarbejde på tværs af faggrupper. Om du er nyuddannet eller har erfaring er ikke afgørende, så længe at du opfylder følgende:

i lægger vægt på, at du:

•  har relevant længevarende uddannelse, som eksempelvis geograf, landinspektør eller ingeniør.
•  er ærlig, engageret og nysgerrig
•  evner at arbejde udviklingsorienteret
•  kan formulere dig i et enkelt og forståeligt sprog, både mundtligt og skriftligt.
•  har interesse for og også gerne kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation.
•  kan indgå i et tæt og produktivt samarbejde med kollegaer, men også løser opgaver selvstændigt samt mestrer at afslutte dem, så vi når vores mål.

Center for Plan og Miljø som arbejdsplads
Vi vægter fagligt engagement og ansvarlighed i forhold til opgaver, kollegaer og samarbejde højt. Vores omgangsform er uformel, åben og humoristisk. Vi kan tilbyde dig:

•   Et afvekslende job med selvstændigt ansvar for og indflydelse på egne opgaver.
•  Tværfaglige opgaver og en bred kontaktflade.
•  Gode muligheder for personlig og faglig sparring samt kompetenceudvikling.
•  Et arbejde i en spændende organisation med inspirerende opgaver og kollegaer, og et venligt og anerkendende miljø med plads til den enkelte.
•  Fleksibel arbejdstid. (37 timer pr. uge)

Øvrige oplysninger
Center for Plan og Miljø består aktuelt af 45 personer. Vi er organiseret i fire teams: Byg, Plan, Miljø og Klima samt GIS & Data. I det daglige er der et tæt samarbejde på tværs af de fire teams.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en 1½-årig projektansættelse. Eventuelt med mulighed for forlængelse. Det er en fuldtidsstilling med ansættelse hurtigst muligt. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfristen er søndag den 12. november 2023
Vi holder 1. samtalerunde snarest herefter.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte enten leder for GIS og Data Michael David Knudsen tlf. 5158 7773 eller Centerchef Jakob Karlshøj tlf. 2511 6255.