Hjemmeside Haderslev Kommune

SydKort er et samarbejde mellem de 12 jyske kommuner i Region Syddanmark på kort- og geodataområdet.
Samarbejdet koordineres af et sekretariat med en medarbejder placeret i Haderslev Kommune.

Vores nuværende koordinator går på pension, og derfor søger SydKort v/Haderslev Kommune en ildsjæl, der kaster sig over udfordringerne med at styrke samarbejdet på tværs af kommunerne.
Jobbet er meget selvstændigt. Du præger i høj grad selv din dagligdag og tilrettelægger dine opgaver indenfor de rammer, Sydkorts forretningsudvalg sætter i samarbejde med dig. Input om opgaver og behovet i kommunerne får du bl.a. igennem løbende kontakt med medlemskommunerne.
Du udnytter din viden om kommunernes arbejde med kort og geodata til at skabe samarbejde og vidensdeling mellem kommunernes GIS-medarbejdere. Du arrangerer erfaringsudvekslingsmøder m.v., som danner ramme for vidensdeling og du formidler information til kommunerne om relevante tiltag inden for geodata området.
Du varetager kommunernes interesser i de samarbejder, hvor SydKort deltager, f.eks. i forhold til GeoDanmark, KTC, KL, SDFE og FOSAKO. Du forventes at spille en aktiv rolle i denne sammenhæng.

Din uddannelse er ikke det vigtigste, men vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse som fx landinspektør, ingeniør, geograf el.lign., samt at du:

Har indgående viden, erfaring og teknisk indsigt i anvendelsen af GIS og Geodata i kommunerne
Er god til at skabe kontakter og faglige netværk bredt i kommuner, i de andre geodatasamarbejder samt i styrelser og øvrige organisationer
Har erfaring med projekter samt formår at nå i mål med opgaver, samtidig med at du er god til at sætte ting i gang
Formår at etablere tillidsfulde relationer og er motiveret for samarbejde med evt. andre faggrupper
Er fremadskuende og samtidig evner at formidle nye digitale tiltag i den offentlige sektor
Er strategisk tænkende og forstår udviklingen i geodatasektoren

Herudover vægter vi, at du besidder nogle af følgende personlige kvalifikationer:

Er initiativrig og udadvendt, tør sige din mening og er engageret i netværket
Er tillidsfuld og har gode samarbejdsevner
Er struktureret, lyttende og god til mødeledelse
Formår at bevare overblikket – også når det er komplekst
Kan arbejde selvstændigt og evner at planlægge eget arbejde, uden synlig faglig leder
Forstår at formidle klart og struktureret i skrift og tale

Sekretariatet for Sydkort er p.t. placeret i Haderslev Kommune, fordi det her er muligt at have faglig synergi mellem kort, GIS og Geodata (f.eks. adresser og BBR.) Den daglige ledelse i forhold til personalemæssige forhold ligger hos afdelingsleder for Byg, Data og Sekretariat, Mikael Kjær-Jensen.

Vi tilbyder:

Kontorplads i godt kollegialt miljø i åbent kontorlandskab
Selvstændig tilrettelæggelse af arbejdet (inkl. flekstid)
Mulighed for hjemmearbejde
30-37 timers arbejdsuge (inkl. frokost) efter aftale

Ansættelsesstedet er p.t. Haderslev Kommune, Christian X’ Vej 39, 6100 Haderslev og der må forventes lejlighedsvis deltagelse i møder og arrangementer i andre dele af landet.
Ansættelse sker med udgangspunkt i gældende overenskomst mellem den faglige organisation og Kommunernes Landsforening.

Ansættelse forventes at ske pr. 1. april 2022.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere, så er du velkommen til at kontakte:Dorte Haar, formand for SydKort på telefon 27 90 54 85
Kamilla Kristensen, i forhold til forhold i Haderslev Kommune på telefon 24 99 17 32
Anne Grete Rasmussen, nuværende koordinator på telefon 24 82 40 30

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV og bilag senest den 21. januar 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5.

Om Haderslev Kommune
Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation.

Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.

Haderslev Kommune har røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.