• Fuld tid
  • København
  • Opslået for 3 uger siden
  • Lukket for ansøgninger

GeoØst

Sekretariatsmedarbejder til GeoØst
• Vil du være med til at skabe udvikling i kommunerne gennem vidensdeling og kompetenceudvikling?
• Vil du være med til at sætte fokus på data og datadrevne beslutninger i kommunerne?
• Vil du samarbejde med engagerede geodata medarbejdere fra kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt lignende kolleger fra øvrige geodatasamarbejder?
• Vil du have et selvstændigt job, hvor du i høj grad selv er med til at fastlægge indholdet?

Så bør du søge den ledige stilling som konsulent i GeoØst Sekretariatet

 

I GeoØst søger vi en ildsjæl, der sammen med den anden medarbejder i GeoØst Sekretariatet kaster sig over udfordringerne med at styrke og dokumentere samarbejdet på tværs af kommunerne. Du udnytter din viden om kommunernes arbejde med geodata til at skabe samarbejde og vidensdeling mellem kommunernes medarbejdere og skaber derved synlige resultater for kommunerne. Du arrangerer netværksmøder og workshops, som danner ramme for vidensdeling mellem kommunerne og du formidler information til kommunerne om relevante tiltag inden for geodata området. Du varetager kommunernes interesser i de samarbejder hvor GeoØst deltager, f.eks. i forhold til KTC, KL, KOMBIT, SDFE og FOSAKO.

 

Din uddannelse er ikke det vigtigste, men vi forestiller os, at du har en akademisk baggrund samt at du:
• Er god til møde- og netværksledelse samt til at skabe kontakter og faglige netværk bredt i kommuner, i de andre geodatasamarbejder samt i styrelser og øvrige organisationer.
• Formår at etablere tillidsfulde relationer og er motiveret for samarbejde med andre faggrupper.
• Har erfaring med projektledelse samt formår at nå i mål med opgaver og projekter, samtidig med at du er god til at sætte ting i gang.
• Er fremadskuende og samtidig evner at formidle nye digitale tiltag i den offentlige sektor.
• Er strategisk tænkende og forstår udviklingen i geodatasektoren.
• Har bred viden, erfaring og teknisk indsigt i anvendelsen af GIS i kommunerne.

 

Herudover vægter vi, at du besidder nogle af følgende personlige kvalifikationer:
• Er initiativrig og udadvendt, tør sige sin mening og være engageret i netværket.
• Er tillidsfuld og har gode samarbejdsevner.
• Formår at bevare overblikket – også i hektiske situationer.
• Kan arbejde selvstændigt og evner at planlægge eget arbejde, også uden synlig daglig leder.
• Forstår at formidle klart og struktureret i skrift og tale.

 

Om stillingen

GeoØst ledes af en bestyrelse, som består af ledere og medarbejdere fra medlemskommunerne. Du skal være bindeled mellem bestyrelse og netværk og sætter en ære i traditionel sekretariatsbetjening, både ad hoc og ved bestyrelsesmøder, netværksmøder og vil generelt hjælpe kommunerne med input og viden til deling. Arbejdsområderne og måderne at samarbejde på indenfor geodata området er under rivende udvikling og forandring. Sekretariatet er derfor placeret hos Gate21, med sigte på at etablere faglig synergi og projekter med dynamiske data som f.eks. IoT og mobil-data inden for klima, mobilitet, ressourcer og energi og byplanlægning. Den aktuelle digitalisering i kommunerne og forventningen om yderligere fokus på datadrevne beslutninger betyder, at vi i netværket har stort fokus på løbende kompetenceudvikling og erfaringsdeling. Du er bindeled for disse områder samt ansvarlig for planlægning af 6-8 årlige netværksmøder og øvrige arrangementer.

 

Vi tilbyder:

• Kontorplads i godt kollegialt miljø i nye lokaler
• Selvstændig tilrettelæggelse af arbejdet (inkl. flekstid)
• Mulighed for hjemmearbejde
• 37 timers arbejdsuge (inkl. frokost)

Til stillingen er udarbejdet en stillingsprofil, hvor du kan læse yderligere om GeoØst og vores forventninger til den nye sekretariatsmedarbejder. Du kan også finde GeoØsts arbejdsprogram for 2021.

 

Kort om GeoØst

GeoØst er et samarbejde, inden for geodataområdet mellem 43 kommuner i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Bornholms Regionskommune, der understøtter videndeling, samarbejde og kompetenceudvikling for kommunernes geodatamedarbejdere. GeoØst bidrager desuden til effektivisering og stærkere beslutningsgrundlag i kommunerne samt varetager kommunernes interesser i spørgsmål om grund- og geodata i forhold til statslige myndigheder og øvrige organisationer, der arbejder inden for geodataområdet.

 

Ansættelsesforhold

GeoØst Sekretariatet består af 2 medarbejdere som varetager opgaver, der defineres af GeoØsts bestyrelse. Ansættelsesstedet er Gate 21, Liljens Kvt. 2, 2670 Albertslund og der må forventes lejlighedsvis deltagelse i møder og arrangementer i andre dele af landet samt hos medlemskommunerne. Ansættelse sker med udgangspunkt i gældende overenskomst mellem den faglige organisation og Kommunernes Landsforening. Ansættelse forventes at ske pr. 1. juni 2021.