• Fuld tid
  • Hjørring
  • Opslået for 2 måneder siden
  • Lukket for ansøgninger

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vil du være en del af vores GIS-team, der udvikler, udbreder og drifter GIS i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse?

Er du ekspert i ESRI’s programsuite og kribler det i fingrene for at rulle apps ud til vores brugere, optimere data og finde på nye og bedre løsninger?

Kan du bevare overblikket når du skal håndtere online GIS-løsninger med over 1000 brugere og mere end 600 kortlag?

Om os
Vi tilbyder en arbejdsplads i et uformelt miljø, hvor der er god mulighed for faglig sparring og kompetenceudvikling, og hvor du i høj grad har mulighed for at påvirke aktiviteternes gang og ikke mindst din hverdag.

Vi arbejder med geospatiale data (GIS) og bygningsstamdata (CAD/Revit) samt vores IKT-specifikationer.

Vi sikrer, at data er tilgængelige og valide, så resten af organisationen kan træffe datadrevne beslutninger på et opdateret og retvisende grundlag.

Vores sektion består af medarbejdere med mange forskellige uddannelser. Det spænder over landinspektører, byggetekniker, tekniske tegnere, tekniske assistenter, biolog og ingeniør. Det vigtigste er ikke, hvad din uddannelse er, men hvad du brænder for, og hvad du kan.

Vi har en god og uformel omgangstone, og der er stor grad af frihed i opgaveløsningen og mulighed for hjemmearbejdsdage. Du arbejder i vores hovedkontor, som ligger i Hjørring.

Om stillingen
Du arbejder med GIS, lettere projektledelse, og du drifter vores internetbaserede NETGIS-løsninger. Derudover er dine opgaver, at:

– Opsætte og implementere GIS app-løsninger
– Opdatere GIS-data
– Udarbejde datamodeller i samspil med den øvrige organisation
– Lede projekter i forbindelse med outsourcede digitaliseringsopgaver
– Udarbejde kravspecifikation i forhold til outsourcede digitaliseringsopgaver
kontrollere dataleverancer
– Indgå i tværgående arbejdsgrupper for at sikre datakvalitet
– Kommunikere på tværs af organisationen for at klarlægge behov, krav, vejledning osv.
– Arbejde med ESRI GIS Software (ArcGIS Pro, ArcMap, Arc Catalog, ArcGIS Server etc.) samt FME
– Arbejde med NETGIS-platformen

Du har en stor kontaktflade med store dele af organisationen og eksterne leverandører, og du skaber og udvikler stillingen gennem arbejdet med GIS-opgaverne.

Om dig
Du har en relevant uddannelse og kan gennem eksempler dokumentere, at du har den nødvendige tekniske forståelse og erfaring til at udfylde stillingen.

Du har stor erfaring med anvendelse af ESRI’s programsuite. Og du har erfaring med datamodellering, datavask og evt. scripting til automatisering af opgaver.

Du formulerer dig godt  på dansk og engelsk. Du formidler kompleks viden og gør noget teknisk forståeligt for ikke teknikere.

Du har erfaring med projektledelse. Du er løsningsorienteret og balanceret imellem teori og praksis.

Du har kørekort til personbil (B).

Som person har du analytiske evner, arbejder struktureret og er god til at tilegne dig ny og kompleks viden. Du er selvstændig, nysgerrig, opsøgende og energisk af natur.

Du har lyst til at udvikle dig gennem kompetenceopbygning og deltage aktivt i faglige sammenhænge som ERFA-grupper og konferencer.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du ringe til chefkonsulent Thomas Troels Klingemann på telefon 72 81 33 11.

Hvis du vil vide mere omkring løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til, i ugerne 29 – 30, at kontakte HR-konsulent Pia Knudsen fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 7281 9144 og i ugerne 31- 33, at kontakte HR-konsulent Karin Dupont fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 7281 9134.

Ansøgningsfristen er den 17. august 2021. Vi gennemgår ansøgninger og indkalder til samtale løbende. Stillingen er til besættelse snarest herefter eller efter aftale.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du bedes vedhæfte relevante dokumenter såsom ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har ca. 2 millioner kvadratmeter bebyggelse i vores portefølje, et samlet areal på ca. 32.000 hektar, over 600 etablissementer i hele Danmark, og vi beskæftiger knapt 600 medarbejdere.