• Fuld tid
  • Albertslund
  • Opslået for 2 måneder siden
  • Lukket for ansøgninger

Hjemmeside Albertslund kommune

Vil du være med til at styrke og videreudvikle brugen af geodata i Albertslund Kommune, interesserer du dig for innovative GIS-løsninger, og vil du være med til at føre vores vision om at gøre byen næsten dobbelt så stor indenfor de næste 10 år ud i livet? Så har vi en spændende og alsidig stilling til dig.

I Albertslund er GIS og data en del af grundlaget for den omfattende byudvikling, som er højt prioriteret. Byudvikling berører mange fagområder. Derfor arbejder vi alle med at fremme det gode samarbejde på tværs og være fælles om opgaven. Ud over byudviklingen anvendes GIS til understøttelse af mange andre opgaver i organisationen. GIS-arbejdet er derfor et meget alsidigt arbejde, der blandt mange opgaver indebærer driftsopgaver, analyser, udvikling, support, ajourføring af GeoDanmark og Grunddata generelt.

Sådan bruger vi GIS
I Albertslund Kommune anvender vi Swecos Spatial Suite til visning og redigering af data samt udstilling til/fra andre systemer via WMS/WFS. Vores GIS-miljø danner grundlag for geoforsyning af hele kommunen og kan stille data til rådighed for alle internt såvel som eksternt. Udover det, bruger vi også QGIS. Vi anvender SAFE FME til at udføre datakonverteringer samt til analyse og automatisering af vores dataflows. Det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til de nævnte systemer.

Herudover arbejder vi også med følgende systemer/databaser: KMD Cognito Local, FLIS datamodel, Geoserver, Plandata.dk, Danmarks Arealinformation/Miljøportal, Sweco Park, Sweco Driftweb, Vejman, BBR, Umbraco, GeoDanmark, DAR og Postgresql.

Lidt om teamet
Udover at du får en GIS-kollega, som du skal arbejde tæt sammen med, vil du blive en del af et større team, som udover GIS-relateret arbejde, varetager mange forskellige opgaver, lige fra byudviklingsopgaver, byggesagsbehandling, til udvikling af andre IT-systemer og varetagelse af tværgående administrative opgaver. Fagligheden er høj, stemningen i teamet er god og tonen er uformel. Vi har det hyggeligt sammen, er gode til at hjælpe hinanden og holder af et godt grin.

Vi deler gerne vores viden med hinanden – også når vi har begået fejl. På den måde bliver vi sammen bedre, hvilket er med til at sikre et trygt udviklings- og læringsmiljø, der i sidste ende kommer borgerne til gavn. Samarbejde er således et nøgleord i vores hverdag. Vi værdsætter vores fleksible arbejdstid, og forsøger som team at imødekomme personlige ønsker til arbejdstiden. Du vil derfor hos os få stor indflydelse på din egen arbejdstilrettelæggelse.

Dine opgaver
Vi arbejder i en udviklingsorienteret organisation med højt til loftet. Samarbejde og det at kunne bruge
hinandens kompetencer på kryds og tværs for at skabe løsninger i høj kvalitet, er nøglekompetencer for den rette kandidat. Som GIS- og dataspecialist vil der derfor være en naturlig forventning om, at du servicerer dine kollegaer i Miljø og Teknik med GIS og data. Enten ved samarbejde om specifikke opgaver/fagsystemer, eller i form af oplæring. Sideløbende med dette vil dine primære opgaver naturligvis være at drifte og udvikle vores GIS-miljø.

For at sikre, at der en tilstrækkelig viden og udvikling af kompetencer i teamet, deltager vi aktivt i netværk med andre kommuner. Vi har en forventning om, at du deler din viden og også deltager i disse netværk, udover at holde dine personlige kompetencer vedlige.

Forventninger til dine kvalifikationer
Vi forestiller os, at du er GIS-specialist med flair for analyse af komplekse data og indsigt i IT-arkitektur og gennem dit arbejde har opnået stærke GIS-kompetencer. Vigtigt er det, at du er hurtig til at sætte dig ind i nye systemer og deres integrationer, kender værdien af data, vigtigheden af, hvordan de præsenteres og har erfaring med, hvordan data kan sættes i spil på tværs af en større organisation.
Vi forventer også, at du er god til at samarbejde med dine kollegaer, når det kommer til opgaveprioritering og løsning af de enkelte opgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat snarest muligt. Lønindplacering sker efter aftale mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.

Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme mangfoldighed og ligestilling.
Det er en forudsætning for din ansættelse i Albertslund Kommune, at du har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse.

Albertslund Kommune har røgfri arbejdstid.

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte GIS-og dataspecialist Camilla Schadegg på tlf. 43686715 eller Teamleder Christian Marklund på tlf. på 43686883 (Christian efter den 28/8)

Ansøgningsfrist
Lyder det som noget for dig, så send din ansøgning og CV til os hurtigst muligt, dog senest den 10. september 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 38.