efteruddannelse
(Genereret af MidJourney)

Spatial Data Science-udvalget

I 2023 blev udvalget etableret for at påvirke og fremhæve potentialet ved anvendelsen af Spatial Data Science til Geoforums medlemmer samt blandt offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder. Formålet er at skabe en bedre forståelse mellem parterne om mulighederne for at anvende Spatial Data Science til at løse nye opgaver og forbedre effektiviteten i eksisterende opgaveløsning. Udvalget er også designet til at opbygge et tværfagligt netværk med henblik på at øge værdien og anvendeligheden af Spatial Data Science.

Baggrund
I Geoforums bestyrelse mener vi, at tiden er moden til, at Spatial Data Science kan levere mærkbare fordele for vores medlemmer. Mange offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og virksomheder har allerede taget nye værktøjer fra Data Science i brug til forskellige formål, såsom machine learning til brug af vejtilsyn, automatisk naturgenkendelse og vedvarende energi-prædiktion.

Vi vurderer også, at det er vigtigt at skifte fokus fra ren begejstring over de mange teknologiske muligheder til den faktiske værdiskabelse, som Spatial Data Science kan bidrage til. Dette kan omfatte konkret hjælp til data-governance, formidling af kurser og ’hackathons’ samt til at udnytte de potentialer, der ligger i data, som organisationer ligger inde med.

Form
Spatial Data Science-udvalget består af 7-8 medlemmer, der repræsenterer forskellige baggrunde og fagområder inden for foreningen. Udvalget har ansvar for at arrangere relevante aktiviteter for medlemmerne, herunder gå-hjem-møder og arrangementer i forbindelse med arrangementer som Kortdage.

Spatial Data Science-udvalget stræber efter at være bredt repræsenteret med deltagelse af repræsentanter fra forskellige organisationer og fagområder inden for Spatial Data Science. Rådgivere, leverandører og interessenter fra både offentlige og private sektorer er velkomne til at deltage i udvalgets netværk.

Der er mange spændende opgaver at tage fat på for medlemmerne af Spatial Data Science-udvalget.

Udvalgsmedlemmer

Jakob Lauge Toft Hansen
IT34 (udvalgsformand)

Hasse Kampp Davidsen
NIRAS

Andreas Møller Jensen
Miljøministeriet

Astrid Krarup Andersen
Svendborg Kommune

Malene Højland Pedersen
Københavns Kommune

Julie Borch Friderichsen
Ministeriet for Fødevarer

Mads Bjørn-Møldrup er kontakt til Spatial Data Science-udvalget fra Geoforums bestyrelse.