Den 16 juni havde over 50 medlemmer fra Geoforum en fantastisk havnerundtur i Københavns Havn

Af Mads Robenhagen Mølgaard, Arrangementsudvalg Øst

Vejret var i den grad med os med højt solskin og roligt vand, da gruppen midt på eftermiddagen stævnede ud fra Kalvebod brygge på en længere havnerundtur i Københavns Havn. Med på turen havde vi de to biologer Lars Anker Angantyr og Martin Oliver Macnaughton fra Københavns Kommune som guider.

Turen gik først fra Kalvebod Bølge mod syd forbi de nye udviklingsområder ved Fisketorvet og Havneholmen ned til Sluseholmen i Sydhavnen, hvor vi blandt andet hørte om den sandtange med sten, der ligger som en forlænget arm ud fra det markante byggeri Metropolis. En sandtange, som er med til at fastholde den høje biologiske mang­foldighed, som faktisk findes i Københavns Havn med hensyn til planter og dyreliv. Københavns kommune vil gerne udvikle sandtangen til et decideret stenrev, således at planter og dyr kan få endnu bedre forhold. Det lyder som en rigtig god idé, og det bliver spændende, om det kan lade sig gøre. Vi hørte også om det forholdsvis nyetable­rede havnebad ved Sluseholmen, som er med til at aflaste det meget populære havnebad ved Islands Brygge.

Herefter satte vi kursen mod Nordhavn, hvor vi undervejs havde en mindre afstikker til Frederiks­holms­løbet og hørte om den byudvikling, der er i gang i områderne omkring H.C. Ørsteds­værket. Der skal blandt andet etableres en ny kirke i området, hvilke man jo ikke hører om hver dag.

Stenrev som sikkerhed
På turen nordpå hørte vi om nyetablerede stenrev i inderhavnen ved Skuespilhuset, og hvordan disse både har funktion som stenrev, men også fungerer som sikkerhedsbarrierer i forbindelse med påsejlings­risiko. Vi fik også, da vi sejlede forbi Trekroner, indblik i nogle af de tanker, der gøres vedrørende klimasikring af København mod forhøjet vandstand – for eksempel potentielle slusesystemer og -anlæg.

På det arkitektoniske plan fortalte Lars og Martin om planerne for at udvikle Københavns Havn med nye broforbindelser – en vision om et slags Nordens Venedig, og hvordan de havnenære arealer løbende udvikles som et byrum, der skal invitere byens borgere og alle former for foreninger og havneliv til at benytte det blå København meget mere. Det handler blandt andet om nye gå- og cykelruter og generelt tilgængeligheden rundt langs havnen, som er præget af nogle komplicerede ejerforhold mellem stat, kommune, private og By & Havn.

Konditag i Nordhavnen
I yderhavnen ved Nordhavn lagde vi til ved det nye Århusgadekvarter, som efterhånden er godt tilbygget med en blanding af nyt højhusbyggeri og ombyggede erhvervsbygninger og siloer fra områdets industrielle fortid. Vi fik rørt benene, da vi tog den lange trappe op til toppen af konditaget Lüders på tid. Ja, du læser rigtigt – et konditag: En legeplads, som er lavet på toppen af et parkeringshus. Udsigt­en kan i den grad anbefales, og hvis man har brug for at træne benmusklerne, er trappen en god ud­fordring. Herefter gik turen gennem de ældre udviklingsområder ved Langelinje og Amerikakaj tilbage til Kalvebod Brygge.

Tusind tak til Geoforum og de to engagerede og meget kompetente guider Lars og Martin fra Københavns Kommunen for en helt fantastisk tur rundt i det blå København. Jeg tror, vi er mange som gerne vil gentage successen en anden gang og følge med i udviklingen omkring havnen.