Barcelona, november 2015: I foråret var Geodatastyrelsen med 112-app’en så privilegeret at vinde Geodataprisen, Publikumsprisen, og udover æren fik den heldige vinder en rejse til Smart City Expo World Congress i netop Barcelona.

Af Bente Steffensen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Dagen før konferencens start var der et arrangement for den danske delegation, der var tilmeldt den danske pavillon på Smart City konferencen. Det begyndte meget passende på Senyor Paralleada – en restaurant, der bliver anbefalet i ikke mindre end Michelinguiden. Desværre havde arrangørerne nok undervurderet varigheden af en spansk frokost med 4 forretter, 2 hovedretter, 2 desserter og kaffe. Det betød at, vi måtte forlade den ellers glimrende­­­ frokost, før vi nåede til desserten, for at kunne nå det aftalte møde med Mariano Lamarca, Advisor of the Municipal Institute of Information Techno­logies. Det er en selvstændig enhed, der hører under byrådet i Barcelona, med mere end 200 fagfolk, der arbejder med informations- og kommuni­kations­teknologi.

Gratis internet til alle
På byvandringer i det indre Barcelona fik vi præsenteret parkeringssensorer, de meget populære bycykler, som kun kan anvendes af borgerne i byen, og undervejs blev der løbende udpeget flere WiFi-stationer i lygtepæle. Barcelonas WiFi er en gratis internetadgang, der stilles til rådighed for alle borgere. Formålet er at tilskynde borgerne til at anvende internettets informationssøgninger og sociale medier, så de bliver mere fortrolige med flere og flere digitale løsninger og på den måde kan tilpasse sig dagens digitale vidensamfund, som er grundlaget for at have en smart by.

Sniffende skraldespande
Vi fortsatte turen med et besøg hos Francesc Mirón, City Promotion Advisor of Barcelona Activa, hvor vi blandt andet fik fortalt succeshistorien om byens affaldssortering. Det var ikke umiddelbart noget, der imponerede den danske delegation, men det var nu meget smart, at skraldespandene havde sensorer, der ’lugtede’ sig frem til, hvornår der var brug for tømning af containeren.

Konferencestart – men hvor?
Jeg havde lejet en cykel for at få fuldt udbytte af det gode vejr: Sol og 20 grader, så jeg, frem for at bruge metroen under jorden, kunne benytte de mange cykelbaner – Barcelona er en meget cykelvenlig by. Jeg kunne dog efter de første 2 kilometer konstatere, at adresser ikke nødvendigvis er helt entydige i Barcelona – i hvert fald ikke når man anvender Google Maps til at finde frem. Men det lykkedes at finde de 6,8 km fra hotellet til Fira de Barcelona, hvor konferencen blev afholdt.

Kæmpe Expo
Når man ugen forinden havde været til Kortdage i Herning, var størrelsen på Smart City Expo – med sine 465 udstillere og over 14.000 deltagere – en lidt overvældende oplevelse. Kortdage har nået en størrelse, hvor jeg hver gang kommer hjem med oplevelsen af, at jeg ikke nåede at høre alle de indlæg, jeg gerne ville, og jeg slet ikke nåede at snakke med alle de folk, jeg gerne ville have talt med. På Smart City Expo var udfordringen overhovedet at overskue, hvad jeg gerne ville se og høre. Programmet var tæt pakket, og med op til otte paralle sessioner og 441 oplægsholdere blev det lidt tilfældighederne, der afgjorde hvilke indlæg, jeg fik hørt.

Geodata gør byen attraktiv
Overalt på konferencen var der stande med kort og geodata, men, som i stort set alle de indlæg, jeg hørte, består en smart by ikke kun af teknologi og data. Et vigtigt parameter for byerne handler også om at gøre dem mere attraktive. Derfor er der brug for at inddrage borgerne i dialogen om udvikling og planlægning, så man laver en by, borgerne har lyst til at bo i, med de services og løsninger borgerne gerne vil have, og som er transparente og forståelige.

En smart by har brug for smarte data til at understøtte arbejdet med at skabe attraktive byer. Geodatabranchen kan bidrage med tilgængelige geodata, som er meningsfulde, nøjagtige, ajourførte og standardiserede, så de kan indgå i handlingsrettede sammenhænge fx trafikregulering, energiforbrug, affaldshåndtering, håndtering af støj- og lugtgener.

Områder, hvor geodata også spiller en rolle, er i forhold til indoor mapping til fx facility management og realtidsovervågning via forskellige typer sensorer blandt andet til analyse af bevægelsesmønstre, hvor udfordringen hurtigt kommer til at handle om håndtering af privacy og sikkerhed.

Udvikling gennem leg
Men smarte data kan også anvendes, så byen kan interagere mere effektivt og aktivt med borgerne omkring planlægning af byen. På en hollandsk stand viste de en crowd sourcing løsning, hvor de havde ladet sig inspirere af det danske Minecraft-projekt. De gav børn og unge mulighed for at bidrage til byens udvikling gennem leg. En klassisk GIS-løsning med geografiske informationer om blandt andet støj, lugt, trafik blev vist på en stor touch skærm, så man via kortet kunne bevæge sig rundt i en 3D Minecraft præsentation af sin egen by. En løsning der håndterer og formidler store komplekse datamængder og informationer på en let tilgængelig og forståelig måde, så kommunen kan gå i dialog med borgerne om de rigtige løsninger. (link til videoklip der præsenterer løsningen: https://youtu.be/Z7qia9fvDwc).