75 af de danske kommuner vil gerne aktivt tiltrække nye borgere. Det påviste Geomatic i det white paper, de udgav i begyndelsen af november.­­­ Det viste blandt andet at nogle kommuner ønsker at ­tiltrække ­bestemte målgrupper, mens andre ”blot” ønsker at være ­attraktive som bosætningskommuner. Kun få kommuner benytter ­imidlertid data eller analyser, der kan belyse, hvor deres tilflyttere ­ kommer fra.

Af Jeanette Mayland Olsen, Geomatic

17 kommuner har analyseret på de nuværende flyttemønstre. I disse analyser indgår der som regel en afdækning af til- og fraflytternes geografi, men for langt størstedelen af kommunerne synes det uafklaret, hvor de nye borgere er kommet fra, eller tidligere borgere er flyttet til. Og det er synd, for det bør være en del af kommunernes vidensgrundlag, når der udarbejdes bosætningsstrategier:

”Bosætningsindsatser er ikke meget anderledes end marketing fra private virksomheder; det handler om at møde borgeren, hvor de er. Viden om tilflytternes tidligere geografi og øvrige forhold er vigtige input i planlægningen af de strategiske indsatser,” siger direktør i Geomatic, Martin Glarvig.

De kommuner, der har foretaget analyser som en del af arbejdet med at fastlægge en bosætningsstrategi, har ofte benyttet denne viden i den videre planlægning af kommunens bosætnings­indsatser. Det gælder både i udpegningen af målgrupper og fastlæggelsen af de egentlige bosætningsaktiviteter.

De ufokuserede indsatser kan skærpes med geografi
Kun 34 kommuner har egentlige aktivitetsplaner i forbindelse med bosætningsstrategien. Her er der en bred enighed om, at kommunerne gerne vil fortælle ”den gode historie” om kommunen. Meget få udpeger imidlertid hvilke geografiske områder, historien skal fortælles i. For eksempel får de potentielle tilflyttere jo ikke øje på historien, hvis den fortælles i kommunens egen lokalavis eller i andre medier, der ikke ses af de potentielle tilflyttere. Hvis kommunerne i højere grad fokuserede deres bosætningsindsatser i udvalgte geografiske områder, ville de kunne skærpe udpegningen af både kommunikationskanaler og til dels også budskaberne:

”Kommunerne skal dels blive mere bevidste om, at de i bosætningsindsatsen indgår i en konkurrence­situation med andre. Derfor skal de finde ud af, hvad der gør deres kommune særligt attraktiv og for hvem. Derudover skal de også i højere grad være bevidste om, at borgerne kun fanger kommunernes bosætningsindsatser, hvis de føles relevante,” understreger Martin Glarvig.