Publikationer

Geoforums udgiver et trykt medie, GEOFORUM, og et online medie, Perspektiv.

GEOFORUM er Geoforums medlemsblad og udkommer 10 gange om året. Indholdet er en blanding af aktualitet, perspektiv og debat og skal give læserne viden om, hvad der sker i foreningen, men også hvad det er for en virkelighed, Geoforum – og medlemmerne med deres forskellige fagligheder – nu og fremad skal navigere og begå sig i. Det gælder både den tekniske, den politiske, og det gælder det offentlige, det private og uddannelsesinstitutionerne.

Vil du også have en annonce med i Geoforums medlemsblad, finder du her prisen for annoncer.

Kontakt Geoforums sekretariat for yderligere information.

Geoforum Perspektiv er Geoforums peer-reviewed tidsskrift, der udkommer løbende. Under hovedoverskriften Geografisk Information er sigtet med tidsskriftet at foretage vidensspredning blandt professionelle brugere af geografisk information samt dermed at understøtte forskning og innovation på feltet. Geoforum Perspektiv byder bidrag inden for fagområdet velkommen – både videnskabelige såvel som mere debatterende eller korte artikler.

Alle udkomne udgivelser siden 2002 samt indsendelse af artikler til tidsskriftet sker via tidsskriftets egen side, som kan findes her.

Geoforum udgiver også vejledninger og specifikationer inden for fagområdet. Dem finder du her.