Myndighedsrepræsentanter, leverandører og ansatte i forsynings­sektoren sad skulder ved skulder på Kortdage 2016’s forsynings­workshop, da der skulle gives et bud på, hvordan data kan bruges som redskab i arbejdet med en mere effektiv forsyning.

Af Anne Marx Lorenzen, SDFE

Tovholderne på forsyningsworkshoppen på dette års Kortdage så mildest talt overraskede ud, da de kiggede ud over den forsamling, der havde indtaget Trioen i Musikhuset i Aarhus. Mere end 80 mennesket var mødt op for at diskutere data i forsyningssektoren under overskriften, ”Hvad kan forsyningssektoren i fællesskab?”

Det var også den store mængde af frem­mødte, der især overraskede deltager Jeppe Steen Andersen fra Aarhus vand: ”En af de ting der gjorde størst indtryk på mig var, at der var så mange deltagere. For mig er det nok det, der betyder mest, idet det antyder, at der både er vilje og et stort udækket behov for koordinering og fælles fodslag i forsyningsbranchen, når det handler om data”.

Workshoppen startede med tre forskellige perspektiver på forsyningssektorens arbejde med data, hvor oplægsholderne især lagde op til, at der skal være en bedre og mere smidig deling af data mellem offentlige myndigheder og forsy­ninger – noget der især er kommet øget fokus på med den nye digitaliseringsstrategi. Ifølge dem kræver det dog et større samarbejde mellem forsyningsselskaberne og myndigheder om standardisering og mere sammenhæng i data.

Spil om forsyning kaster lys over udfordringer
Efter den indledende session blev workshoppens deltagere opdelt i grupper, hvor hvert gruppemedlem fik tildelt en rolle, som de skulle repræsentere i diskussionen af bedre databrug i forsyningssektoren. Man kunne eksempelvis være borger, rådgiver, myndighed eller leve­randør af løsninger til forsyningssektoren, og man skulle derfra forsøge at give sit besyv med ud fra den interessent, man repræsenterede.

Fuldmægtig i Energistyrelsen, Jørgen Lundegaard Olsen, synes, at forsyningsspillet gav nogle gode diskussioner af potentialerne ved bedre data i forsyningssektoren: ”I spillet blev der lagt vægt på, at deltagerne selv skulle rationalisere sig frem til fordelene ved eksempelvis at standardisere og dele data på tværs af selskaber og myndigheder. Det blev understreget meget fint, hvordan bedre data har mulighed for at lette administrative byrder for virksomheder og myndigheder, samt gøre livet mindre besværligt for kunderne.”

Jeppe Steen Andersen pegede på spillets format som særlig vellykket: ”Måden, workshoppen var struktureret på, er meget lig den måde, jeg går til mit eget arbejde på. Nemlig at vi hver især blev tvunget til at anskue de forskellige problemstillinger fra andre vinkler og posi­tioner end sædvanligt – og det er altid sundt.”

Selvom der ikke kom nogle konkrete initiativer ud af workshoppen, blev der peget på mange af de samme udfordringer i de forskellige grupper. Blandt andet at viden om og brugen af data generelt skal øges på forsyningsområdet. ”Det mest brugbare, jeg tog med mig fra workshoppen, var et lidt bedre indblik i forsyningsvirksomhedernes problemstillinger og deres forskellige tilgange til disse. Herunder at mange virksomheder lod til at have en relativt begrænset­­­ finger på data-pulsen, hvilket kom bag på mig,” siger Jeppe Steen Andersen.

Forsyning på tværs som særligt tema
Workshoppen om data i forsyningssektoren var en del af et selvstændigt spor på Kortdage, ”Forsyning på tværs”, der ligesom workshoppen havde oplæg fra både forsyningen selv såvel som fra myndig­heder. ”Forsyning på tværs”- sporet var faciliteret af ­Geoforums forsyningsnetværk, som har direktør i Frederikssund­­­ Forsyning, Arne Kirt Hansen, i spidsen: ”Geoforums forsyningsnetværk blev etableret for nogle år siden i samarbejde med DANVA, som er vandselskabernes forening. Det har fra starten været intentionen at udvide netværket til også at rumme øvrige forsynings­arter med ledningsnet. Geografien og datamodeller er blandt andet et fælles område for interesse,” siger han.

Den store opbakning til at arbejde på tværs af forsyningsgrene var da også en af årsagerne til, at der skulle etableres en særlig forsyningsworkshop på Kortdage:

”Vi testede interessen ved en tidligere workshop i foråret, og interessen var så stor, at vi arbejdede videre med ideen. Det er baggrunden for, at vi besluttede os for en tværgående forsyningsworkshop på Geoforums Kortdage 2016 i november,” fortæller Arne Kirt Hansen, der vurderer workshoppen som en stor succes, selvom der endnu ikke er et fuldt overblik over de mange gode forslag, som medlemmerne bidrog med.

”Der fremkom mange konstruktive forslag og ideer, men vi i har endnu ikke et bearbejdet overblik over alle de indsigter, som workshoppen bragte på banen. Men jeg forventer, at resultatet vil kunne bidrage til videreudvikling af forsyningsnetværket. Og på sigt at bidrage til praktiske resultater i relation til forsyningsstrategien,” siger han.