Fredag den 5. februar 2016 besøgte næstformanden for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg og IT-ordfører for Social­demokraterne, Karin Gaardsted, konsulentvirksomheden Septima.

 

Af Ulla Kronborg Mazzoli, Vicepræsident i Geoforum

Besøget var kommet i stand som en opfølgning på Geoforums forretningsudvalgs møde med Karin Gaardsted i 2015, hvor blandt andet den nye digitaliseringsstrategi, kompetenceudfordringer for branchen og rammevilkår for den private sektor blev drøftet.

Direktør i Septima, Bo Overgaard, tog imod Karin Gaardsted og viste rundt i Septimas lokaler, mens han fortalte om firmaets historie og opgaver. I de bløde møbler blev der vist eksempler på, hvad geodata kan bruges til, og særligt hvordan de frie grunddata kan skabe nye forretningsmuligheder.

Jesper Høi Skovdal fra Geoforums sekretariat og vicepræsident, Ulla Kronborg Mazzoli, deltog også i besøget og i den efterfølgende samtale med Karin Gaardsted. Der blev talt om de mange muligheder, geodata kan skabe og de udfordringer og barrierer, der stadig skal arbejdes med for at skabe vækst og værdi af blandt andre grunddata.

Karin Gaardsted opfordrede Geoforum til at komme med konkrete bud på, hvilke politiske dagsordener foreningen gerne vil løfte og var særligt interesseret i perspektiverne for flere frie data i Danmark.