Repræsentationer

Flere af Geoforums medlemmer er repræsenteret i nationale eller internationale foreninger, råd, aftagerpaneler og udvalg. Dette engagement bygger bro og bidrager til Geoforums indsigt i specifikke faglige segmenter og i forhold til den generelle udvikling, ligesom det giver udsyn til, hvad der rører sig på globalt plan.

På denne side får du et overblik over de forskellige råd, udvalg, mv., der er inden for Geodatabranchen – både i Danmark, Norden og den øvrige verden – hvor Geoforum er repræsenteret.

 

Geoforums danske og internationale repræsentationer:

Organ Repræsentant for Geoforums repræsentant Virksomhed Periode
Samordningsudvalget vedrørende Infrastruktur for geografisk information Mads Bjørn-Møldrup PA Consulting Group 01.07.2021 – 30.06.2025
Landinspektøruddannelsens aftagerpanel Kommuner Karen Frederiksen Aalborg Kommune 01.05.2011 –
Landinspektøruddannelsens aftagerpanel Private virksomheder Mads Bjørn-Møldrup PA Consulting Group 06.05.2021 –
DTU aftagerpanel Mads Bjørn-Møldrup PA Consulting Group 15.10.2017 –
Den Danske Nationalkomité for Geografi Mikkel Wendelboe Toft   2018         –
GeoDanmark specifikationsforum Dataproducenter Laurids Rolighed Larsen NIRAS 01.03.2010 –
OIO-udvalget for Stedbestemmende Referencedata (OIOUSR) Bo Overgaard Septima P/S 18.05.2010 –
Dansk Inspire Følgegruppe Private virksomheder Bo Overgaard Septima P/S 18.05.2010 –
Anvenderforum i driftsorganisationen for grunddata Mads Bjørn-Møldrup PA Consulting Group 01.05.2021 – 01.05.2023
         
GI Nordens bestyrelse Jesper Høi Skovdal Geoforum 01.10.2020 –
Repræsentantskabet for ISPRS John Kamper SDFI  
Repræsentantskabet for ICA Lise Schrøder Aalborg Universitet