Repræsentationer

Flere af Geoforums medlemmer er repræsenteret i nationale eller internationale foreninger, råd, aftagerpaneler og udvalg. Dette engagement bygger bro og bidrager til Geoforums indsigt i specifikke faglige segmenter og i forhold til den generelle udvikling, ligesom det giver udsyn til, hvad der rører sig på globalt plan.

På denne side får du et overblik over de forskellige råd, udvalg, mv., der er inden for geodata-branchen – både i Danmark, Norden og den øvrige verden – hvor Geoforum er repræsenteret.

 

Geoforums danske og internationale repræsentationer:

Organ Repræsentant for Geoforums repræsentant Virksomhed Periode
Samordningsudvalget vedrørende Infrastruktur for geografisk information Mads Bjørn-Møldrup Implement Consulting Group 01.07.2021 – 30.06.2025
Landinspektøruddannelsens aftagerpanel Kommuner Karen Frederiksen Jammerbugt Kommune 01.05.2011 –
Landinspektøruddannelsens aftagerpanel Private virksomheder Nils Bo Wille-Jørgensen Nordiq Group A/S 01.05.2015 –
DTU aftagerpanel Mads Bjørn-Møldrup Implement Consulting Group 15.10.2017 –
Københavns Universitet, Science’ Aftagerpanel for Geovidenskaber og Planlægning Personligt udpeget medlem Mikkel Wendelboe Toft   01.01.2016 – 31.12.2018
Den Danske Nationalkomité for Geografi Mikkel Wendelboe Toft   2018         –
GeoDanmark specifikationsforum Dataproducenter Laurids Rolighed Larsen  NIRAS 01.03.2010 –
OIO-udvalget for Stedbestemmende Referencedata (OIOUSR) Bo Overgaard Septima P/S 18.05.2010 –
Dansk Inspire Følgegruppe Private virksomheder Bo Overgaard Septima P/S 18.05.2010 –
Anvenderforum i driftsorganisationen for grunddata Mads Bjørn-Møldrup Implement Consulting Group 01.05.2021 – 01.05.2023
         
GI Nordens bestyrelse Jesper Høi Skovdal Geoforum 01.10.2020 –
EUROGI Ulla Kronborg Mazzoli SDFE  
Repræsentantskabet for ISPRS John Kamper SDFE  
Repræsentantskabet for ICA Lise Schrøder Aalborg Universitet