Rådgivende udvalg

Det Rådgivende Udvalg repræsenterer alle interessenter i Geoforums sfære og trækker på ekspertise og perspektiver fra hele interessentgruppen.

Udvalget refererer direkte til bestyrelsen og skal være et redskab for bestyrelsen i forhold til politisk ageren, der kræver et bredt vidensfundament fra branchen.