Rådgivende udvalg

Det Rådgivende Udvalg var aktivt i midten af 2010’erne. Det blev formelt nedlagt i marts 2021, men var ikke aktivt i de sidste 4 år.

Det Rådgivende Udvalg havde til formål at repræsentere alle interessenter i Geoforums sfære og trække på ekspertise og perspektiver fra hele interessentgruppen.

Udvalget refererede direkte til bestyrelsen og var tænkt som et redskab for bestyrelsen i forhold til politisk ageren, der krævede et bredt vidensfundament fra geodata-branchen.

Tiden løb fra Rådgivende Udvalg, da bestyrelsen i stedet tager ad hoc henvendelser til profiler i geodata-branchen, der er relevante at trække på i en given sag.

Derfor blev det besluttet i 2020 at nedlægge Rådgivende Udvalg.