Internationale organisationer og fora

En lang række internationale organisationer og fora har relevans for danske GI-aktører.

I nogle af disse organisationer og fora varetages danske interesser gennem repræsentanter udpeget af Geoforum. I andre varetages danske interesser gennem repræsentanter fra andre organisationer, typisk statslige myndigheder eller interesseorganisationer.

Geoforum ønsker i videst muligt omfang at fremme Geodatabranchens synspunkter og interesser i disse organisationer.

Internationalt Udvalg har til opgave at skabe sig et overblik over relevante organisationer/fora og aktiviteter på området og at fungere som katalysator for, at Geodatabranchens synspunkter og interesser i videst muligt omfang afspejler sig i de danske repræsentanters arbejde.

Geoforum repræsenterer Danmark i disse organisationer og fora:

 

GI Norden

www.ginorden.org

Paraplyorganisation for nordiske “geofora”.

Danmark er repræsenteret gennem Geoforum ved Jesper Høi Skovdal, Geoforums sekretariat (jes@geoforum.dk).

 

ISPRS

 

 

www.isprs.org
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (den internationale forening for fotogrammetri og fjernmåling) – en verdensomspændende forening til samarbejde om forskning og udvikling vedrørende ’remotely sensed data’.

Danmark er repræsenteret gennem Geoforum ved John Kamper, SDFI (jk@sdfi.dk).

 

ICA

 

 

www.icaci.org
International Cartograhic Association (den internationale kartografiske forening) – en verdensomspændende forening til fremme af kartografi og anvendelse af GIS.

Danmark er repræsenteret gennem Geoforum ved Lise Schrøder, AAU (lisesch@plan.aau.dk).

 

Geoforum holder sig orienteret i disse organisationer:

Geoforum holder sig desuden orienteret om arbejdet i nedenstående organisationer og fora og søger gennem dialog med de danske repræsentanter at fremme den danske geodata-branches interesser i disse:

 

UN-GGIM

 

 

United Nations initiative on Global Geospatial Information Management.

Danmark er repræsenteret gennem SDFI ved Olav Eggers (oe@sdfi.dk).

 

AGILE

 

 

Europæiske Universiteters forskningssamarbejde vedr. Geodata.

Danmark er repræsenteret gennem AAU ved Lise Schrøder (lisesch@plan.aau.dk).

 

EuroSDR

 

 

www.eurosdr.net
European Spatial Data Research – et netværk af europæiske kortlægningsinstitutioner og universiteter til fremme af forskning og vidensdeling på det geospatiale område.

Danmark er repræsenteret gennem SDFI ved Jesper Weng Haar (jeweh@sdfi.dk).

 

OGC

 

 

www.opengeospatial.org
Open Geospatial Consortium – konsensusbaserede standarder for geodata.

Danmark er repræsenteret gennem SDFI ved Jan Hjelmager (jnh@sdfi.dk).

 

ISO/TC211

 

 

https://committee.iso.org/home/tc211
International Standards Organization – teknisk komité vedrørende standarder for geodata.

Danmark er repræsenteret gennem Dansk Standard / SDFI ved Jan Hjelmager (jnh@sdfi.dk).