Internationalt udvalg

Internationalt Udvalg sikrer videndeling og indsigt i internationale forhold, der også har betydning for Danmark og Geoforums medlemmer.

Den internationale udvikling er både relevant og vigtig for den danske geodata-branche. Derfor er det højt på Geoforums dagsorden at styrke det internationale engagement, og udvalgsarbejdet er altså tæt knyttet til Geoforums overordnede strategiske mål.

Udvalget drøfter den internationale udvikling og hvor og hvordan denne har relevans for Geoforum. På den baggrund bidrager udvalget til gå-hjem-møder, workshops og seminarer for på den måde at give medlemmerne både indsigt og udsyn. Derudover er det en stor opgave at formidle den viden om, hvad der sker internationalt, som udvalget arbejder med.

Internationalt Udvalg skaber overblik over Geoforums internationale aktiviteter og forfølger selvstændigt tre hovedspor:
● EU og digitalisering – med fokus på Digital Europe dagsordenen.
● FN ́s bæredygtighedsmål – med fokus på de data, teknologier og løsninger, der kan understøtte målene.
● Videndeling og formidling – med fokus på at viderebringe information om internationale tendenser og reguleringer, der har eller vil få indflydelse på udviklingen i offentlig, privat og undervisningssektor – relateret til geodata og digitalisering. Herunder bestyrer Internationalt Udvalg Geoforums internationale blog

Udvalget beskæftiger sig også med de forskellige internationale organisationer og fora, som Geoforum er engageret i. Der er fora, som Geoforum deltager i, fordi de giver en viden og mulighed for at bidrage til udviklingen eller policy making. Og der er fora, Geoforum deltager i for at kunne give medlemmerne bedre oplevelser. Udvalget foretager løbende en vurdering af på hvilken måde og i hvilket omfang, deltagelsen fortsat relevant for Geoforums medlemmer.

Kommissorium

Udvalget består af:

Ulla Kronborg Mazzoli, formand
SDFE

Nils Bo Wille-Jørgensen
Nordiq Group A/S

Thorben Hansen
geoadvice

Lise Schrøder
Aalborg Universitet

Jan Hjelmager
SDFE

Tessa Kate Anderson
DTU Space