Internationalt udvalg

Den internationale udvikling er både relevant og vigtig for den danske geodatabranche. Derfor er det højt på Geoforums dagsorden at styrke det internationale engagement, og udvalgsarbejdet er altså tæt knyttet til Geoforums overordnede strategiske mål. Udvalget drøfter den internationale udvikling og hvor og hvordan denne har relevans for Geoforum. På den baggrund arrangerer udvalget gå-hjem-møder, workshops og seminarer for på den måde at give medlemmerne både indsigt og udsyn. Derudover er det en stor opgave at formidle den viden om, hvad der sker internationalt, som udvalget arbejder med.

Udvalget beskæftiger sig også med de forskellige internationale netværk og organisationer, som Geoforum er engagerede i: På hvilken måde og i hvilket omfang er deltagelsen fortsat relevant for Geoforums medlemmer? Der er fora, som Geoforum deltager i, fordi de giver en viden og mulighed for at bidrage til udviklingen eller policy making. Og der er fora, Geoforum deltager i for at kunne give medlemmerne bedre oplevelser.

Kommissorium

Udvalget består af:

Ulla Kronborg Mazzoli, formand
SDFE

Nils Bo Wille-Jørgensen
Nordiq Group A/S

Steen Jappe
COWI

Thorben Hansen
geoadvice

Lise Schrøder
Aalborg Universitet