Geoforums referenceudvalg

Referenceudvalgene arbejder med de overordnede retninger for Geoforum som politik, lobby og udvikling af geodata-branchen som helhed – og det både nationalt og internationalt.

Udvalgene refererer direkte til bestyrelsen for derved at bistå med viden, indsigt og nuancer til konkrete såvel som mere generelle holdninger til og perspektiver på, hvordan Geoforum kan eller skal forholde sig i givne sammenhænge.

På den baggrund får bestyrelsen en større viden at træffe beslutninger på baggrund af, ligesom fundamentet for disse er bredere repræsenteret i medlemsskaren.