Geoforum Perspektiv

Perspektivredaktionen varetager udgivelsen af Geoforum Perspektiv, som er et peer-reviewed tidsskrift, der udkommer to gange årligt. Geoforum Perspektiv er optaget på Uddannelses- og Forskningsministeriets Autoritetsliste, som et niveau 1 tidsskrift.

Under hovedoverskriften Geografisk information arbejder hver udgivelse med et specifikt tema, som tjener til en grundig og uddybende gennemgang af emnefeltet. Sigtet er at foretage vidensspredning blandt professionelle brugere af geografisk information samt forskning og innovation på feltet.

Målgruppen for tidsskriftet er således primært foreningens medlemmer; professionelle brugere, studerende, undervisere og forskere.

Perspektiv ønsker at bidrage til diskussion og innovation inden for anvendelse og forståelse af geografisk information, og byder bidrag her inden for velkommen.

Perspektiv opererer med to typer artikler:
1) Artikler, som er underlagt peer-review
2) Andre artikler, fx debatindlæg, anmeldelser, vejledninger og andet

Videnskabelige artikler er underlagt en double-blind peer-review procedure. Reviewet foretages af to udvalgte forskere inden for emneområdet. Redaktøren superviserer review-processen, og forfatteren kan følge processen via denne hjemmeside. Redaktionen arbejder efter at behandle indkomne manuskripter hurtigst muligt, og forfattere vil normalt modtage feedback på indsendte artikler inden for 3-4 uger. Det er en betingelse, at videnskabelige artikler ikke tidligere har været publiceret andetsteds eller er indsendt til publicering i andre tidsskrifter.

Kommissorium

Du kan læse Geoforum Perspektiv her. Denne elektroniske version, som ligger på Århus Universitetsbiblioteks hjemmeside, opdateres i det omfang, forfatteren har rettelser til sin udgivelse. Derfor vil denne version altid være up to date.

 

Kontakt redaktøren:

Jesper Høi Skovdal
Geoforum

Se hvem, der i øvrigt er med i redaktionen af tidsskriftet, Geoforum Perspektiv.