KortForDig

Unge er råstoffet. Unge er nødvendige for den fortsatte udvikling af geodata-branchen. Unge med stærke kompetencer er helt afgørende for, at den danske geodatabranche kan fastholde sin føreposition inden for GI-området.

Et vigtigt arbejdsområde for Geoforum er blandt andet at få rekrutteret unge til geodata-branchen. Målet med KortForDig-portalen er at skabe et overblik, en indgang og masser af inspiration til elever, studerende, undervisere og virksomheder. På den måde søger redaktionen bag portalen at samle alle de interessenter, der er omkring uddannelse og rekruttering, og holde portalen opdateret med nyttig viden og eksempler på karrieremuligheder i geodata-branchen.

Kommissorium

Besøg KortForDig

Redaktionsmedlemmer:

Thomas Balstrøm, formand
Aalborg Universitet, København

Lars Kristian Engelsby
InformiGIS

Niels Vinther
Egedal Gymnasium

Lars Agerskov
Studerende, Aalborg Universitet

Mirlinda Sulejmani
Studerende, Københavns Universitet