Unge GIS-brugere

Netværket af unge, der interesserer sig for GIS, har sit omdrejningspunkt i Facebooksiden Unge GIS-brugere, men har med tiden også vokset sig ud over den digitale platform og arrangerer gå-hjem-møder, som i deres form og indhold henvender sig til unge – og særligt studerende.

Netværket har over 1000 medlemmer på Facebook, hvilket afspejler stort engagement og interesse for GIS og geodata. En interesse, som Geoforum ønsker at styrke fremadrettet, både i samarbejdet med styregruppen bag Facebooksiden og i bestyrelsesregi, hvor repræsentanter fra Unge GIS-brugere også deltager.

”Gennem et studiejob stiftede jeg bekendtskab med geodata og GIS, og jeg blev medlem af Geoforum. Jeg kan bidrage med et ikke-teknisk blik, og jeg kan lære af andre faggrupper. Mit arbejde i Geoforum med konferenceplanlægning har hjulpet mig til at få mit første job.”

Nanna Dybmose Ulrichs Jørgensen

Kulturgeograf og fuldmægtig i Transportministeriet