Unge GIS-brugere

Netværket af unge, der interesserer sig for GIS, har sit omdrejningspunkt i Facebooksiden Unge GIS-brugere, men har med tiden også vokset sig ud over den digitale platform og arrangerer gå-hjem-møder, som i deres form og indhold henvender sig til unge – og særligt studerende. Netværket har over 1000 medlemmer på Facebook, hvilket afspejler stort engagement og interesse for GIS og geodata. En interesse, som Geoforum ønsker at styrke fremadrettet, både i samarbejdet med styregruppen bag Facebooksiden og i bestyrelsesregi, hvor repræsentanter fra Unge GIS-brugere også deltager.