Leverandører

Den private sektor spiller en stor rolle i udviklingen af geodatabranchen. De er store aftagere af arbejdskraft og de spiller en væsentlig rolle i produktudvikling og eksport af danske løsninger og viden.

Leverandørnetværket er for de private virksomhedsmedlemmer i Geoforum. Her drøfter de problemstillinger, muligheder, udvikling, der har specifik betydning for deres position i branchen.