efteruddannelse

Netværk for historisk GIS og geodata

Netværk for historisk GIS og geodata er et åbent netværk for alle Geoforums medlemmer, der interesserer sig for historiske kort og geodata fra tidligere tider.

Geoforum ønsker at øge foreningens bredde, og derfor vil vi prioritere et fokus på historisk GIS og geodata som et interessefelt for Geoforum.

Netværk for historisk GIS og geodata tilstræber at være bredt repræsenteret med deltagelse af repræsentanter fra såvel universiteter og myndigheder som private virksomheder.

Kommissorium

Medlemmer af styregruppen i netværket:

Stig Svenningsen (netværkskoordinator)
Det Kgl. Bibliotek

Mads Villefrance Perner
KU

Adéla Sobotkova
AU

Peder Dam
Museum Odense

Mikkel Johansen Nørtoft
KU