Netværk

Geoforums netværk er fora, hvor større interessentgrupper kan mødes og drøfte emner eller udvikling, som dels er relevant for deres område og dels har interesse for Geoforum og de øvrige medlemmer. Vi har tre netværk: Forsyningsnetværket, Leverandørnetværket samt Unge GIS-brugere.