Geoforums sekretariat

På sekretariatet i København sidder vi med en række opgaver, der overordnet handler om: Medlemsservice, koordinering af og deltagelse i udvalgsarbejdet, sekretærfunktion for bestyrelsen, kommunikation, intern og ekstern, samt medlemsblad. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os, via geoforum@geoforum.dk eller 3886 1075.

Firmaadresse

Geoforum Danmark
IDA-huset
Kalvebod Brygge 31
1560 København V

Bankoplysninger

CVR nr.: 25 84 49 04
Bank: Danske Bank
Reg.nr. 4183
Kontonummer: 1 23 06 62
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN: DK25 3000 0001 2306 62

efteruddannelse

Jesper Høi Skovdal Sekretariatschef
jes@geoforum.dk

efteruddannelse

Mette Borg
Redaktør, grafiker
og koordinator mbo@geoforum.dk