Tid: Onsdag den 20. maj kl. 14:00-17:00
Sted: Virtuel generalforsamling

Ændret gennemførelse af Generalforsamling 2020

På grund af situationen med Coronavirus har Geoforums bestyrelse besluttet at gennemføre generalforsamlingen virtuelt i år. De vedtægtsændringer, vi gennemførte i 2019, baner vejen for, at vi kan gennemføre generalforsamlingen online. Regeringens udmelding er, at hvis man har vedtægter, der gør det muligt at gennemføre generalforsamlingen online, så er det ikke muligt at få dispensation til at udskyde generalforsamlingen, til vi igen kan forsamles. Geoforums generalforsamling skal i følge vedtægterne være gennemført senest med udgangen af maj måned.

Du kan fortsat deltage og gøre din stemme gældende, når Geoforum afholder generalforsamling den 20. maj kl. 14-17. Det er tidligere annonceret, at generalforsamlingen afholdes den 30. april, men dette har vi været nødt til at ændre, da det kræver noget forberedelse at skifte fra den sædvanlige fysiske generalforsamling til en virtuel én af slagsen. Nærmere instruktion følger senere – her på Generalforsamlingens hjemmeside – om den platform, man kan deltage på, samt om muligheden for at afgive sin stemme.

Foredrag ved Anders Raahauge

Vi indleder generalforsamlingen med et (virtuelt) indlæg ved Anders Raahauge, der har været udsendt til den danske tech-ambassadør i Californien.

Anders Raahauge tager i sit foredrag udgangspunkt i et par spørgsmål: ”Hvad går gennem hovedet på én, når man er glad for sit job i Danmark, men pludselig får chancen for at bo og arbejde et år i San Francisco? Kan man overhovedet forestille sig, hvordan det er, hvad man får ud af det fagligt og personligt, og hvad, der skal ske, når man kommer hjem igen?”

Disse spørgsmål vil Anders Raahauge forsøge at svare på efter, at han har været udstationeret fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet til World Economic Forum i San Francisco.

Dagsorden ved Generalforsamling 2020

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning om selskabets aktiviteter.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af forslag til arbejdsplan, budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesformand – hvert andet år (ikke i år).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
◦ 4 bestyrelsesmedlemmer.
◦ 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
◦ 1 statsautoriseret eller registreret revisor.
◦ 1 intern revisor.
◦ 1 intern revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Ad pkt. 5: Bemærk, at tidsfristen for forslag fra medlemmerne jf. vedtægterne er senest fire uger før generalforsamlingen, den 22. april 2020.

Ad pkt. 7: Sik Cambon Jensen og Thomas Balstrøm er begge på valg som bestyrelsesmedlem og kan ikke genvælges. Eli Skop er på valg som bestyrelsesmedlem og ønsker ikke genvalg. Endvidere udtræder Astrid Krarup Andersen af bestyrelsen, hvorfor der i alt skal vælges fire nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår Laila Hanna Nissen, Geo Øst, Eva Willerslev, GEUS, Lars Bodum, Aalborg Universitet, og Christian Mossing, NIRAS, som kandidater til bestyrelsesposterne. Bestyrelsen foreslår Anne Marie Carstens, MST, som kandidat til bestyrelsessuppleantposten.

Dokumenter til generalforsamlingen