Tid: Torsdag den 25. april kl. 15:00-17:00

Sted: Fysisk og virtuel generalforsamling – fysisk fremmøde foregår hos Geoforum i IDA-huset, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V.

 

Fysisk og virtuel generalforsamling 2024

Geoforums bestyrelse har besluttet, at generalforsamlingen skal gennemføres både fysisk og virtuelt, for at så mange som muligt fra hele landet har mulighed for at deltage.

De vedtægtsændringer, vi gennemførte i 2019, baner vejen for, at vi kan gennemføre generalforsamlingen såvel fysisk som online. Geoforums generalforsamling skal i følge vedtægterne være gennemført senest med udgangen af maj måned.

Som medlem af Geoforum kan du naturligvis deltage og gøre din stemme gældende, når Geoforum afholder generalforsamling den 25. april kl. 15-17.

Nærmere instruktion om, hvordan man kan deltage og afgive sin stemme, findes på Generalforsamlingens hjemmeside herunder.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer.

Vel mødt!

 

Deltag i Generalforsamling 2024

Her følger en nærmere instruktion om, hvordan du kan deltage i Generalforsamlingen, samt om muligheden for at afgive din stemme:

Fysisk deltagelse ved generalforsamlingen

Fysisk fremmøde foregår hos Geoforum i IDA-huset, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V.

– Alle afstemninger foregår online som beskrevet længere nede. Det er således vigtigt, at du forud for generalforsamlingen beder om at få tilsendt din stemmeseddel jf. nedenstående beskrivelse af afstemninger ved Generalforsamling 2024.

– Geoforum giver en let anretning efter generalforsamlingen kl. 17:00-17:45. Det vigtigt, at du tilmelder dig ved at klikke på dette link og udfylde med din kontaktinformation senest den 24.4, hvis du ønsker at deltage ved bespisningen efter generalforsamlingen.

Virtuel deltagelse ved generalforsamlingen

Virtuel deltagelse i generalforsamlingen foregår via Microsoft Teams.

– Alle afstemninger foregår online som beskrevet længere nede. Det er således vigtigt, at du forud for generalforsamlingen beder om at få tilsendt din stemmeseddel jf. nedenstående beskrivelse af afstemninger ved Generalforsamling 2024.

– For at deltage virtuelt i generalforsamlingen kan du benytte Microsoft Teams (MS Teams) på din computer eller åbne en valgfri browser (Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox) med nedenstående link.

– For at sikre en gnidningsfri oplevelse opfordres du til at teste dit kamera, mikrofon og eventuel browser i god tid inden generalforsamlingen. Vi åbner for virtuel deltagelse fra kl. 14:30 på generalforsamlingsdagen.

– Der er hjælp at hente, hvis noget ikke fungerer: Prøv i første omgang at læse denne brugerguide til MS Teams møder, som Herning Kommune har været så venlig at stille til rådighed. Hvis dette ikke virker, kontakt da en af Geoforums tekniske koordinatorer, Lars Bodum eller Mads Schondel-Andersen.

Du deltager virtuelt i generalforsamlingen ved at klikke på dette link.

 

Afstemninger ved Generalforsamling 2024

Den person, der repræsenterer et Geoforum-medlem, har stemmeret ved generalforsamlingen.

Du skal forud for generalforsamlingen melde ind via følgende link hvilket Geoforum-medlem, du repræsenterer:

Du kan få tilsendt din stemmeseddel ved at klikke på dette link.

Det er muligt at tilmelde sig afstemning helt frem til kl. 13:00 på generalforsamlingsdagen, den 25. april 2024, men gør det hellere i god tid.

Når du har bedt om “udlevering af din stemmeseddel”, så modtager du på generalforsamlingsdagen – efter ovennævnte tidsfrist – en e-mail med et link til hver af de digitale afstemninger.

Afstemningerne afvikles i SurveyMonkey og der er en “survey” pr. afstemning.

 

Fuldmagt ved Generalforsamling 2024

På generalforsamlingen er der mulighed for at stemme personligt eller ved fuldmagt. Dog kan fremmødte medlemmer hver kun afgive stemme for 1 fraværende medlem.

Fuldmagter til at overdrage en stemme sendes på forhånd pr. e-mail til Geoforums sekretariat med oplysning om både fuldmagtsgivers og fuldmagtshavers navn og virksomhedstilknytning. Det skal af fuldmagten tydeligt fremgå hvilket medlem, fuldmagten andrager. Tidsfristen for fremsendelse af fuldmagter til Geoforums generalforsamling 2024 er torsdag den 25. april kl. 12:00.

 

Dagsorden ved Generalforsamling 2024

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning om selskabets aktiviteter.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af forslag til arbejdsplan, budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesformand – hvert andet år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
◦i. 3 bestyrelsesmedlemmer.
◦ii. 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
◦i. 1 statsautoriseret eller registreret revisor.
◦ii. 1 intern revisor.
◦iii. 1 intern revisorsuppleant.
9.Eventuelt.

Ad pkt. 5: Der kunne indsendes forslag fra medlemmerne inden tidsfristen jf. vedtægterne (fire uger før generalforsamlingen, den 28. marts 2024). Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen om tre vedtægtsændringer, der er offentliggjort jf. vedtægterne (tre uger før generalforsamlingen, den 4. april 2024).

Ad pkt. 6: Geoforums formand, Mads Bjørn-Møldrup, er ikke på valg i 2024.

Ad pkt. 7: Christian Holmegaard Mossing, NIRAS A/S, Lars Bodum, AAU, og Torben Korgaard Hansen, Vejdirektoratet er alle på valg som bestyrelsesmedlem, og ønsker alle genvalg. Mads Schondel-Andersen, Geoinfo A/S, og Marlene Meyer, Forsvaret, er begge på valg som bestyrelsessuppleant, og ønsker begge genvalg.

Dokumenter til generalforsamlingen

 

Afsluttende foredrag om Andreas Mogensens rumrejse kl. 17:45-19:00

Vi afslutter Geoforums Generalforsamling 2024 med et underholdende og spændende foredrag om Andreas Mogensens rumrejse. I år får du således en bonus ved at deltage i Geoforums generalforsamling, for i forlængelse af generalforsamlingen tager vi med Christina Toldbo på rejse ud i rummet.

Den danske astronaut, Andreas Mogensen, er netop vendt retur fra den internationale rumstation. Vi skal blive klogere på hvad, han har lavet på rumrejsen, og hvad, der sker på den internationale rumstation. Her får du indsigt i de eksperimenter, som Andreas har udført, og om det giver mening, at bruge så mange penge på rumfart, når der er rigeligt med problemer her på jorden.

Christina Toldbo er uddannet astrofysiker og har tidligere været ansat i den europæiske rumorganisation, ESA. Sidste år besøgte hun Andreas Mogensen i Houston for at følge med i hans forberedelser til missionen. Hun bidrager derfor med førstehåndsberetninger om, hvordan man træner til en mission, hvordan raketten sendes op, hvordan man lever og arbejder i rummet, og om nogle af de eksperimenter, Andreas har udført.

Måske kommer Christina også ind på jagten på liv i rummet og hvad, der skal til for, at mennesker kan komme til at bo på Mars. Hun har en fantastisk evne til at formidle rumfart og videnskab gennem historier, anekdoter og humor, som du godt kan glæde dig til at opleve.