Geoforums bestyrelse

Bestyrelsen er Geoforums retningssættende udvalg, der har ansvaret for at formulere og nå strategimålene, ligesom den har ansvaret for, at udvalgsarbejdet er i tråd med Geoforums vision og mission.

Medlemmerne af bestyrelsen bliver valgt for en toårig periode, mens bestyrelsessuppleanter vælges for en periode på et år. Det er generalforsamlingen, der en gang om året vælger medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen.

Forretningsudvalg

I Forretningsudvalget sidder Mads Bjørn-Møldrup, Christian Holmegaard Mossing og Katrine Petersen.

Mads Bjørn-Møldrup

Mads Bjørn-Møldrup

Formand

 

 

 

 

PA Consulting Group
madsmoeldrup@gmail.com
Tlf. 2830 6763

 

 

Christian Holmegaard Mossing

Christian Holmegaard Mossing

Næstformand

 

 

 

 

Niras
CMOS@niras.dk
Tlf. 4030 0469

Katrine Petersen

Katrine Petersen

Kasserer

 

 

 

 

Geodatastyrelsen
katpe@gst.dk
Tlf. 7254 5311

Lars Bodum

Lars Bodum

Bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

AAU
lbo@plan.aau.dk
Tlf. 9940 8078

Anne Ulriksen Dybkjær

Anne Ulriksen Dybkjær

Bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

Geoøst
nud@gate21.dk
Tlf. 2384 3001

 Jens Gottlieb

Jens Gottlieb

Bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

KL
jego@kl.dk
Tlf. 2966 6596

Torben Korgaard Hansen

Torben Korgaard Hansen

Bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

Vejdirektoratet
tkh@vd.dk
Tlf. 2636 0369

Bestyrelsessuppleanter

Michaela Bloch Eiris

Michaela Bloch Eiris

Bestyrelsessuppleant

 

 

 

 

Novafos
mibe@novafos.dk
Tlf. 2322 1758

Mads Schondel-Andersen

Mads Schondel-Andersen

Bestyrelsessuppleant

 

 

 

 

Geoinfo
madssa@geoinfo.dk
Tlf. 6122 1946