Geoforums bestyrelse

Bestyrelsen er Geoforums retningssættende udvalg, der har ansvaret for at formulere og nå strategimålene, ligesom den har ansvaret for, at udvalgsarbejdet er i tråd med Geoforums vision og mission.

Medlemmerne af bestyrelsen bliver valgt for en toårig periode, mens bestyrelsessuppleanter vælges for en periode på et år. Det er generalforsamlingen, der en gang om året vælger medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen.

Forretningsudvalg

I Forretningsudvalget sidder Nils Bo Wille-Jørgensen, Mads Bjørn-Møldrup og Laila Hanna Nissen.

Nils Bo Wille-Jørgensen

Nils Bo Wille-Jørgensen

Bestyrelsesformand

 

 

Nordiq Group A/S
nbw@nordiq-group.dk
Tlf. 4940 4256

Mads Bjørn-Møldrup

Mads Bjørn-Møldrup

Næstformand

 

 

Implement Consulting Group
mabm@implement.dk
Tlf. 9135 5734

Laila Hanna Nissen

Laila Hanna Nissen

Kasserer

 

 

Metroselskabet
lhn@m.dk
Tlf. 2949 5226

Karen Frederiksen

Karen Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

 

 

Jammerbugt Kommune
kaf@jammerbugt.dk
Tlf. 7257 7313

Eva Willerslev

Eva Willerslev

Bestyrelsesmedlem

 

 

GEUS
ew@geus.dk
Tlf. 5188 0034

Lars Bodum

Lars Bodum

Bestyrelsesmedlem

 

 

AAU
lbo@plan.aau.dk
Tlf. 9940 8078

Christian Holmegaard Mossing

Christian Holmegaard Mossing

Bestyrelsesmedlem

 

 

Niras
CMOS@niras.dk
Tlf. 4030 0469

Bestyrelsessuppleanter

Anne Marie Carstens

Anne Marie Carstens

Bestyrelsessuppleant

 

 

Miljø- og Fødevareministeriet
carstensannemarie67@gmail.com
Tlf. 2367 3106

 

 Jens Gottlieb

Jens Gottlieb

Bestyrelsessuppleant

 

 

KL
jego@kl.dk
Tlf. 2966 6596