Geoforums bestyrelse

Bestyrelsen er Geoforums retningssættende udvalg, der har ansvaret for at formulere og nå strategimålene, ligesom den har ansvaret for, at udvalgsarbejdet er i tråd med Geoforums vision og mission.

Medlemmerne af bestyrelsen bliver valgt for en toårig periode, mens bestyrelsessuppleanter vælges for en periode på et år. Det er generalforsamlingen, der en gang om året vælger medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen.

Forretningsudvalg

I Forretningsudvalget sidder Nils Bo Wille-Jørgensen, Mads Bjørn-Møldrup og Sik Cambon Jensen.

Nils Bo Wille-Jørgensen

Nils Bo Wille-Jørgensen

Formand

 

 

Nordiq Group A/S
nbw@nordiq-group.dk
Tlf. 4940 4256

Mads Bjørn-Møldrup

Mads Bjørn-Møldrup

Næstformand

 

 

PwC
mads.bjorn-moldrup@pwc.com
Tlf. 9135 5734

Sik Cambon Jensen

Sik Cambon Jensen

Kasserer

 

 

KMD
sca@kmd.dk
Tlf. 4460 1000

Karen Frederiksen

Karen Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

 

 

Jammerbugt Kommune
kaf@jammerbugt.dk
Tlf. 7257 7313

Eli Skop

Eli Skop

Bestyrelsesmedlem

 

 

Atkins
eli.skop@atkins.dk
Tlf. 5251 9448

Thomas Balstrøm

Thomas Balstrøm

Bestyrelsesmedlem

 

 

Københavns Universitet
tb@ign.ku.dk
Tlf. 6160 0869

Astrid Krarup Andersen

Astrid Krarup Andersen

Bestyrelsesmedlem

 

 

Svendborg Kommune
astrid.krarup.andersen@svendborg.dk
Tlf. 6223 3052

Bestyrelsessuppleanter

Laila Hanna Nissen

Laila Hanna Nissen

Bestyrelsessuppleant

 

 

GeoØst
laila.nissen@gate21.dk
Tlf. 3957 5808

Eva Willerslev

Eva Willerslev

Bestyrelsessuppleant

 

 

GEUS
ew@geus.dk
Tlf. 9133 3963