Geoforums bestyrelse

Bestyrelsen er Geoforums retningssættende udvalg, der har ansvaret for at formulere og nå strategimålene, ligesom den har ansvaret for, at udvalgsarbejdet er i tråd med Geoforums vision og mission.

Medlemmerne af bestyrelsen bliver valgt for en toårig periode, mens bestyrelsessuppleanter vælges for en periode på et år. Det er generalforsamlingen, der en gang om året vælger medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen.

Forretningsudvalg

I Forretningsudvalget sidder Mads Bjørn-Møldrup, Christian Holmegaard Mossing og Katrine Petersen.

Mads Bjørn-Møldrup

Mads Bjørn-Møldrup

Præsident

 

 

PA Consulting Group
madsmoeldrup@gmail.com
Tlf. 2830 6763

 

 

Christian Holmegaard Mossing

Christian Holmegaard Mossing

Vicepræsident

 

 

Niras
CMOS@niras.dk
Tlf. 4030 0469

Katrine Petersen

Katrine Petersen

Kasserer

 

 

Geodatastyrelsen
katpe@gst.dk
Tlf. 7254 5311

Lars Bodum

Lars Bodum

Bestyrelsesmedlem

 

 

AAU
lbo@plan.aau.dk
Tlf. 9940 8078

Anne Ulriksen Dybkjær

Anne Ulriksen Dybkjær

Bestyrelsesmedlem

 

 

Geoøst
annedy@htk.dk
Tlf. 2384 3001

Torben Korgaard Hansen

Torben Korgaard Hansen

Bestyrelsesmedlem

 

 

Vejdirektoratet
tkh@vd.dk
Tlf. 2636 0369

Kristine Schack Bessesen

Kristine Schack Bessesen

Bestyrelsesmedlem

 

 

Novafos
ksb@novafos.dk
Tlf. 4420 8044

Bestyrelsessuppleanter

Mads Schondel-Andersen

Mads Schondel-Andersen

Bestyrelsessuppleant

 

 

Geoinfo
madssa@geoinfo.dk
Tlf. 6122 1946

 

Marlene Meyer

Marlene Meyer

Bestyrelsessuppleant

 

 

Forsvaret
marlene.meyer@mil.dk
Tlf. 4079 5009