Geoforums bestyrelse

Bestyrelsen er Geoforums retningssættende udvalg, der har ansvaret for at formulere og nå strategimålene, ligesom den har ansvaret for, at udvalgsarbejdet er i tråd med Geoforums vision og mission.

Medlemmerne af bestyrelsen bliver valgt for en toårig periode, mens bestyrelsessuppleanter vælges for en periode på et år. Det er generalforsamlingen, der en gang om året vælger medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen.

Forretningsudvalg

I Forretningsudvalget sidder Mads Bjørn-Møldrup, Christian Holmegaard Mossing og Laila Hanna Nissen.

Mads Bjørn-Møldrup

Mads Bjørn-Møldrup

Formand

 

 

Implement Consulting Group
mabm@implement.dk
Tlf. 9135 5734

Christian Holmegaard Mossing

Christian Holmegaard Mossing

Næstformand

 

 

Niras
CMOS@niras.dk
Tlf. 4030 0469

Laila Hanna Nissen

Laila Hanna Nissen

Kasserer

 

 

Metroselskabet
lhn@m.dk
Tlf. 2949 5226

Lars Bodum

Lars Bodum

Bestyrelsesmedlem

 

 

AAU
lbo@plan.aau.dk
Tlf. 9940 8078

Anne Ulriksen Dybkjær

Anne Ulriksen Dybkjær

Bestyrelsesmedlem

 

 

GeoØst
anne.ulriksen.dybkjaer@gate21.dk
Tlf. 2384 3001

Katrine Petersen

Katrine Petersen

Bestyrelsesmedlem

 

 

Geodatastyrelsen
katpe@gst.dk
Tlf. 7254 5311

Morten Aggerholm

Morten Aggerholm

Bestyrelsesmedlem

 

 

ag@mortenaggerholm.dk
Tlf. 2051 1432

Bestyrelsessuppleanter

Anne Marie Carstens

Anne Marie Carstens

Bestyrelsessuppleant

 

 

Miljø- og Fødevareministeriet
carstensannemarie67@gmail.com
Tlf. 2367 3106

 

 Jens Gottlieb

Jens Gottlieb

Bestyrelsessuppleant

 

 

KL
jego@kl.dk
Tlf. 2966 6596