Geoforums ledelse

Den højeste myndighed i foreningen er Geoforums generalforsamling.

Foreningens arbejde følger vedtægterne.

Ledelsen af foreningen udgøres af Geoforums bestyrelse, mens et forretningsudvalg under bestyrelsen sammen med sekretariatet træffer beslutninger mellem bestyrelsesmøderne.

Den daglige drift af Geoforum udføres af sekretariatet med støtte fra både bestyrelsen og de mange frivillige i redaktioner, netværk og udvalg.