Standardiseringsudvalget

Det er Geoforums bestyrelses ønske, at der arbejdes fokuseret med standarder, der er relevante for Geoforums medlemmer. Derfor har vi nedsat et nyt udvalg i 2021, der skal skabe værdi for Geoforums medlemmer og interessenter ved at arbejde fokuseret med at formidle viden og skabe interesse for standardiseringsområdet blandt Geoforums medlemmer på en let tilgængelig og forståelig måde.

Standardiseringsudvalget skal forbedre grundlaget for en harmonisering af datasamarbejdet mellem private aktører, offentlige myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutionerne, forsyningssektoren og borgerne. Tanken er, at udvalget skal rekruttere og mobilisere personer med en bred faglighed og ekspertise inden for standardisering på tværs af sektorer, fagligheder, leverandører og myndigheder.

Igennem arbejdet skal Standardiseringsudvalget give de private dataleverandører argumenter for et positivt økonomisk incitament ved at bruge standarder, og samtidig samarbejde og koordinere med andre udvalg under Geoforum.

Efter behov vil Standardiseringsudvalget repræsentere Geoforum i relevante standardiseringsorganisationer såsom Dansk Standard (særlig fokus på udvalget S-276), Open Geospatial Consortium (OGC), International Organisation for Standardisering (ISO) og Europæisk Standardiseringskomité (CEN). Derigennem vil udvalget skabe international opmærksomhed for de danske tiltag og resultater.

Læs Standardiseringsudvalgets kommissorium

Udvalgsmedlemmer

Per Knudsen, formand
DTU Space

Ann-Kristin Egeland
Rigsarkivet

Erik Stubkjær
Aalborg Universitet

Hans Hansen
Kortomatic ApS

Jan Hjelmager
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Jesper Mayntz Paasch
Aalborg Universitet

Lars I. Nielsen
LIFA A/S

Niels Mørck
Nordiq Group A/S

Peter Jørgensen
Nyborg Kommune

Phillip Müller
Social- og Boligstyrelsen

Søren Tollund Christensen
Geoinfo A/S

Thomas Mølhave
SCALGO ApS

 

Lars Bodum, Aalborg Universitet, er Standardiseringsudvalgets kontaktperson til Geoforums bestyrelse.