efteruddannelse

Satellitdataudvalget

Satellitdataudvalget tilstræber at være bredt repræsenteret med deltagelse af repræsentanter fra alle medlemsorganisationer på tværs af rådgivere, leverandører, offentlige myndigheder, forsyningsselskaber såvel som forskningsinstitutioner.

Satellitdataudvalget etableret i 2019

Anvendelsen af satellitdata, særligt jordobservationer, er for alvor ved at vinde indpas hos Geoforums medlemmer. Det er bestyrelsens vurdering, at denne anvendelse vil intensiveres i de kommende år. Derfor har vi nedsat et nyt udvalg, der skal skabe værdi for Geoforums medlemmer og interessenter ved at arbejde fokuseret med at påvirke og italesætte potentialer ved anvendelse af data opsamlet via satellitter.

Udvalget består af 9-10 medlemmer, som med deres forskellige baggrund repræsenterer bredden i foreningen. Udvalget skal bl.a. forestå relevante arrangementer for medlemmerne, f.eks. gå-hjem-møder og i relation til Kortdage.

Herudover skal udvalget arbejde for at sænke barriererne for ibrugtagning og anvendelse af satellitdata, f.eks. ved at udarbejde informationsmateriale, der er målrettet Geoforums medlemmer, i form af ”kogebøger”, føde nye idéer og udviklingstiltag til anvendelsen af satellitdata.

Vi vurderer også, at tiden er kommet til, at fokus flyttes fra begejstringen over de mange teknologiske muligheder til den reelle værdiskabelse, som satellitdata kan bidrage til. Det kan f.eks. være i form af nedbringelse af vedligeholdelsesomkostninger af nedgravet infrastruktur, myndighedernes tilsyn af landmænds overholdelse af EU-regulering, eller monitorering af landhævninger og –sænkninger. Udvalget har rigeligt med potentielle emner at tage fat på.

Kommissorium

 

Udvalgsmedlemmer

Troels Søndergård (formand)
Landbrugsstyrelsen

Anne Birgitte Klitgaard
Rumkontoret (UFM)

Emil Møller Rasmussen
Københavns Kommune

Johan Hartnack
Atkins

Rasmus Borgstrøm
DHI GRAS

Per Knudsen
DTU Space

Lars Nørgård Holmegaard
Lemvig Vand og spildevand