Nordatlantisk Udvalg

Nordatlantisk Udvalg tilstræber at være bredt repræsenteret med deltagelse af repræsentanter fra alle medlemsorganisationer og også på tværs af Rigsfællesskabet.

Nordatlantisk Udvalg er etableret i 2022
Udvalget udgør en platform for diskussioner af nordatlantiske geodata-emner, og formålet er at skabe interesse for nordatlantiske geodata-emner blandt Geoforums medlemmer. Endvidere vil Nordatlantisk Udvalg bistå Grønland med at etablere og videreudvikle et netværk for geodata-interessenter (evt. et Geoforum Grønland).

Målet er at udarbejde en handlingsplan med ønsker til resultater, som understøtter formålet.

Udvalget består af 8-10 medlemmer, som med deres forskellige baggrund repræsenterer bredden i foreningen.

Kommissorium

Udvalgsmedlemmer

Jens Gottlieb (konstitueret formand)
KL og Geoforums bestyrelse

Eva Willerslev
GEUS