Nordatlantisk Udvalg

Udvalget består af medlemmer fra Grønland, Færøerne og Danmark med en repræsentation fordelt mellem offentlige myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og private virksomheder.

Nordatlantisk Udvalg er etableret i 2022 med følgende formål:

– At udgøre en platform for diskussioner af nordatlantiske geodataemner

– At skabe interesse for nordatlantiske geodataemner blandt Geoforums medlemmer

– At bistå Grønland med at etablere og videreudvikle et netværk for geodatainteressenter

 

Kommissorium

 

Udvalgsmedlemmer

Jens Gottlieb (konstitueret formand)
KL og Geoforums bestyrelse

Eva Willerslev
GEUS