Grunddataudvalget

Geoforums medlemmer anvender i høj grad grunddata. Det er bestyrelsens vurdering, at Geoforum bør varetage medlemmernes interesser i forhold til udviklingen med Datafordeleren og på grunddataområdet. Derfor har vi nedsat et nyt udvalg i 2021, der skal skabe værdi for Geoforums medlemmer og interessenter ved at arbejde fokuseret med anvendelsen af grunddata, herunder brugervenlighed og tilgængelighed ved ibrugtagning af Datafordeleren.

Grunddataudvalgets formål er bl.a. at varetage foreningens medlemmers interesser i forhold til grunddataområdet herunder distribution på Datafordeleren med et særligt fokus på de medlemmer, som ikke på anden måde er repræsenteret i den governance-struktur, der er etableret på området. Grunddataudvalget vil formidle viden og skabe interesse for grunddata og Datafordeleren blandt Geoforums medlemmer på en let tilgængelig og forståelig måde.

Samtidig samler vi personer i udvalget med en bred faglighed og ekspertise inden for grunddata og Datafordeleren på tværs af sektorer, fagligheder, leverandører og myndigheder. Det er ligeledes Grunddataudvalgets rolle at sikre, at Geoforums repræsentant i Datafordelerens anvenderforum klædes på til at præsentere medlemmernes interesser, herunder at drøfte og give input til udviklingsplaner, at afdække ønsker og behov, samt at belyse anvenderrettede indsatser som kommunikation, dokumentation og supportprocesser.

Udvalget består af omkring 15 medlemmer, som med deres forskellige baggrund repræsenterer bredden i foreningen.

Kommissorium

Udvalgsmedlemmer

Bo Overgaard, formand
Septima P/S

Berit Vinther Ledet
Volue

Bo Grave
Rambøll

Halfdan Reschat
Netcompany

Jakob Schou
SYSTRA

Jesper Jensen
Taarnby Kommune

Mads Schondel-Andersen
Geoinfo

Morten Blemmer
Nordiq Group

Niels Erik Hansen
SWECO

Peter Horsbøll Møller
Precisely

Preben Lisby
LIFA A/S

Stella Holmgaard Andersen
LE34

Søren Breddam
Stevns Kommune

Mads Bjørn-Møldrup er kontakt til Grunddataudvalget fra Geoforums bestyrelse.