Grønlandsudvalget

Udvalget består af medlemmer fra Grønland og Danmark med en repræsentation fordelt mellem offentlige myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og private virksomheder.

Grønlandsudvalget er etableret i 2022 med følgende formål:

– At bistå med at videreudvikle et netværk for geodatainteressenter i Grønland

– At understøtte synergier og skabe rammer for samarbejde

– At skabe interesse for grønlandske geodataemner blandt Geoforums medlemmer

 

Kommissorium

 

Udvalgsmedlemmer

Bo Naamansen (udvalgsformand)
Tusass

Mikkel Høegh Bojesen (udvalgets næstformand)
DHI Group

Karl Zinglersen
Grønlands Naturinstitut

Katja Tandrup Walentin
GEUS

Katarina Ritz
SDFI

NN
ASIAQ