efteruddannelse

Droneudvalget

Droneudvalget tilstræber at være bredt repræsenteret med deltagelse af repræsentanter fra alle medlemsorganisationer. Rådgivere, leverandører og kommuner kan ligeledes deltage i netværket.

Dronenetværket er etableret i 2018
Udvalget har til formål at påvirke og italesætte potentialer ved anvendelse af droner blandt offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder. Udvalget skal således bidrage til at skabe en bedre forståelse mellem parterne om muligheder for anvendelse af droner til at løse nye opgaver såvel som at løse eksisterende opgaver på en mere effektiv måde. Med udvalget ønsker bestyrelsen at skabe et tværfagligt netværk med henblik på at bistå til at sikre at højne nytteværdien og anvendeligheden af droner.

Udvalget består af 8-9 medlemmer, som med deres forskellige baggrund repræsenterer bredden i foreningen. Udvalget skal bl.a. forestå relevante arrangementer for medlemmerne, eks. gå-hjem møder og i relation til Kortdage. Herudover skal udvalget bistå bestyrelsen med høringssvar på droneområdet såvel som være med til at identificere, hvilken rolle Geoforum kan udfylde i forhold til andre organisationer på droneområdet, fx UAS Denmark og DroneDanmark.

I bestyrelsen tror vi på, at droneteknologien er moden til at levere mærkbare gevinster for vores medlemmer. Mange kommuner og forsyningsselskaber har allerede taget droner i brug til eks. bygningsinspektion, trafikovervågning, tilsyn af anlægs- og naturplejeprojekter.

Vi vurderer også, at tiden er kommet til, at fokus flyttes fra begejstringen over de mange teknologiske muligheder til den reelle værdiskabelse, som droner kan bidrage til. Det kan eks. være i form af opsamling af højdedata efter et afsluttet vejbyggeri som supplement til den nationale højdemodel. Eller nær-realtids monitorering af store anlægsprojekter for at dokumentere fremdrift såvel som at sikre, at ejendoms­grænser overholdes af entreprenøren. Der er masser at tage fat på for udvalgets medlemmer.

Kommissorium

Udvalgsmedlemmer

Ronni Fjordvald Søe (formand)
Skanderborg Kommune

Thomas Dinsen
COWI

Henrik Hedelund
Ishøj Kommune

Martin Kauffmann Pedersen
Aarhus kommune

Hans Hansen
Dansk Drone Kompagni ApS

Christian Holmegaard Mossing, NIRAS A/S, er kontakt til Droneudvalget fra Geoforums bestyrelse.