Arrangementsudvalg

Geoforums fire arrangementsudvalg er placeret fire forskellige steder i landet. I nord, syd, øst og vest. Det er de, fordi vi ønsker, at alle medlemmer, uanset geografisk tilhørsforhold, skal kunne få glæde af de aktiviteter, som udvalgene arrangerer.

Udvalgene er bredt sammensat med medlemmer fra både stat, kommuner, den private sektor og undervisningssektoren. Udvalgene arrangerer gå-hjem-møder, som i udgangspunktet tager fat i aktuelle emner. Der er typisk mellem to og tre oplægsholdere og en løbende diskussion i løbet af de 2½ time, et arrangement varer. Hver landsdel afholder omkring fire arrangementer hvert halve år.

 

 

Udvalgene arbejder på at skabe en god synergi imellem sig, så de gode arrangementer kan komme rundt i landet, og flest mulige medlemmer får mulighed for at deltage. Ved at deltage i gå-hjem-møderne får medlemmerne mulighed for at få et overblik, en ny vinkel eller en dybere indsigt i et givent emne under paraplyen geodata, data, digitalisering.

Arrangementerne bliver planlagt ud fra et ønske om på årlig basis at tilgodese både de bredere samt de mere tekniske interesser. Har du en god idé til et arrangement?

Kontakt arrangementskoordinator, Mette Borg, mbo@geoforum.dk eller udvalgenes medlemmer, som du finder nedenfor.

Nord

Mikkel Færge Rabjerg
Aalborg Kommune

Camilla Hvarregaard Stokkendal
LE34

Ian Berg Sonne
Geodatastyrelsen

 

Syd

Gregers Nielsen
Geoinfo

Lisbeth Bro Lund
BroLund GIS & Geodata

Jesper Blinoff
Odense Kommune

Birgitte Toft Søndergaard Jensen
LIFA

Øst

Dorte Holm
Vurderingsstyrelsen

Emil Møller Rasmussen
Københavns Kommune

Mads Maaløe Bach
Hexagon, Geosystems division

Sofie Gjedde-Simonsen
Septima P/S

Vest

Claus Henrik Rasmussen
WSP Danmark A/S
Informatik

Helle Kjær Grand
Hexagon

Inge Kyhn
Vejdirektoratet

 

i

Kommissorium