Arrangementsudvalg

Geoforums fire arrangementsudvalg er placeret fire forskellige steder i landet. I nord, syd, øst og vest. Det er de, fordi vi ønsker, at alle medlemmer, uanset geografisk tilhørsforhold, skal kunne få glæde af de aktiviteter, som udvalgene arrangerer.

Udvalgene er bredt sammensat med medlemmer fra både stat, kommuner, den private sektor og undervisningssektoren. Udvalgene arrangerer gå-hjem-møder, som i udgangspunktet tager fat i aktuelle emner. Der er typisk mellem to og tre oplægsholdere og en løbende diskussion i løbet af de 2½ time, et arrangement varer. Hver landsdel afholder omkring fire arrangementer hvert halve år.

 

 

Udvalgene arbejder på at skabe en god synergi imellem sig, så de gode arrangementer kan komme rundt i landet, og flest mulige medlemmer får mulighed for at deltage. Ved at deltage i gå-hjem-møderne får medlemmerne mulighed for at få et overblik, en ny vinkel eller en dybere indsigt i et givent emne under paraplyen geodata, data, digitalisering.

Arrangementerne bliver planlagt ud fra et ønske om på årlig basis at tilgodese både de bredere samt de mere tekniske interesser. Har du en god idé til et arrangement?

Kontakt arrangementskoordinator, Mette Borg, mbo@geoforum.dk eller udvalgenes medlemmer, som du finder nedenfor.

Nord

Line Hvingel
COWI

Martin Brandi
Aalborg Forsyning

Lars Kjær Justsen
Geodatastyrelsen

Øst

Dorte Holm
Vurderingsstyrelsen

Joanna Balasis-Levinsen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Emil Møller Rasmussen
Københavns Kommune

 

 

Vest

Claus Henrik Rasmussen
WSP Danmark A/S
Informatik

Helle Kjær Grand
Hexagon

Inge Kyhn
Vejdirektoratet

 

i

Kommissorium