Kortdagsudvalget

Det er i dette udvalg, at årets store konference, Kortdage, bliver planlagt. Udvalgets medlemmer bidrager som i Geoforums øvrige udvalg med deres forskellige kompetencer og interesser til at få tilrettelagt konferencen, så den imødekommer de mange ønsker og behov, der er hos deltagerne. Det gælder både de fysiske rammer, formen og ikke mindst det faglige indhold.

Arbejdet i udvalget starter allerede i begyndelsen af året, hvor evalueringen fra de netop overståede Kortdage ligger klar. På baggrund af den begynder udvalget sin research og brainstorm, som i løbet af foråret tager form for at munde ud i et færdigt program til sommer. I august åbner tilmeldingen til konferencen, og det er for alvor startskuddet til at få arbejdet med de sidste detaljer og få program, deltagere, oplægsholdere, underholdning, lokaler og forplejning helt på plads, inden november, hvor Kortdage bliver afholdt.

Kommisorium

Se medlemmerne af Kortdagsudvalget 2021