Har du lyst til at forme Geoforums kursus- og seminartilbud?

I kompetenceudvalget planlægges og afholdes Geoforums mange forskellige kursus- og seminartilbud. Vi forsøger at have ’fingeren på pulsen’ i geodata-branchen – hvilke emner er interessante på grund af aktualitet, som for eksempel GDPR var det, og hvilke emner kan være interessante ud fra ’hype’ og forventninger til fremtidigt potentiale?

Vi benytter i høj grad vores netværk til at identificere de mest spændende oplægsholdere og ansvarlige til de forskellige seminarer, ligesom vi er i tæt dialog med Geoforums øvrige udvalg, når der er et emnemæssigt sammenfald.

Vi mangler aktuelt et par medlemmer i udvalget. Vi søger at have en bred faglig, ansættelsesmæssig, kønsmæssig og geografisk repræsentation i udvalget – og derfor vil udvalget udvælge efter disse kriterier blandt interesserede.

Er du interesseret i en plads i udvalget, eller vil du høre mere om dets arbejde? Kontakt da formand, Morten Fuglsang, på mfu007@politi.dk.