Anvendelsen af open source-komponenter inden for GIS- og geodata-området er efterhånden ret udbredt, men hvad betyder open source egentlig? Hvordan bedømmer man et open source­-projekt? Og hvilke fordele og ulemper er der ved open source? Disse spørgsmål tog vi op på Geoforum-arrangementet om open source i geoverdenen den 2. november, hvor omkring 35 mødte op hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).

Af Mie Winstrup, Arrangementsudvalg øst

Arrangementet startede med, at deltagerne satte et kryds på tavlen ved de open source-projekter og biblioteker, de bruger. Det viste sig, at en stor del af deltagerne allerede brugte en række open source-projekter og biblioteker.

Gode råd til open-source projekter
Den første præsentation stod Bo Overgaard fra Septima for. Han fortalte, hvad det betyder, at kildekoden er åben, samt gennemgik betydningen af forskellige softwarelicenser (GPL, MIT mv.). Bo Overgaard havde en række råd til, hvordan man vurderer et open source-projekt i forhold til kodekvalitet og bære­dygtighed. Han nævnte, at det var vigtigt at være opmærksom på, hvem der står bag projektet: Om det er en enkelt person eller et hold, om det er anerkendte folk, og hvad de ellers har lavet. Derudover skal man ifølge Bo Overgaard være opmærksom på projektets modenhed, om koden er velstruktureret, hvorvidt koden indgår i andre projekter, om der findes dokumentation, og hvorvidt der findes virksomheder eller et forum, hvor man kan spørge om hjælp. Bo Overgaard fortalte videre om, hvordan man kan bidrage til open source, for eksempel med kode, penge, oversættelse, test, afholdelses af workshops og arrangementer. Afslutningsvis reflekterede han over, hvilke dilemmaer­­­ der kan være ved open source, og hvad det er vigtigt at være opmærksom på.

Muligheder og begrænsninger
Arrangementets næste oplæg var fra Jørgen de Martino fra Kortforsyningen, SDFE. Han fortalte om, hvordan Kortforsyningen tilbage i 2009 besluttede at udskifte store dele af deres it-infrastruktur med open source-komponenter, hvilket fra starten var et spørgsmål om at spare penge. Jørgen de Martino gav deltagerne sin egen oplevelse ved at bruge open source. Af fordele nævnte han blandt andet frit valg – og udskiftning – af platform, mulighed for skalering, hyppige releases og hurtige fejlrettelser – inklusiv SDFE´s egne fejl­rettelser – hurtig implementering af standarder, stabilitet, samt budget til at udvikle features frem for udgifter til licenser. Af udfordringer nævnte han blandt andet, at brugen af open source har sat andre krav til medarbejderne, da der i højere grad er behov for bred og dyb viden om infrastrukturen, samt udvikling frem for konfiguration. Jørgen sluttede af med et citat af den amerikanske programmør og aktivist i fri software-bevægelsen, Richard Stallman: ”Free software is a matter of liberty, not price. You should think of ’free’ as in ’free speech’, not as in ’free beer’”.

Efter pausen fortalte Hasse Hauch fra Frederiksberg­­­ Kommune om OS2, der er et offentligt digitaliseringsfællesskab, samt hvilke muligheder det giver i forbindelse med udvikling af open source-projekter.

Mange meninger
Derefter satte deltagerne sig i grupper af fem personer og diskuterede dilemmaer og fordele ved at bruge open source-projekter. Rummet fyldtes med snak, hvilket understregede, at det virkelig er et emne, som folk har meninger om. I fællesskab gennemgik vi nogle af de ting, som grupperne havde talt om. Opsummerende kom der flere aspekter frem: Af dilemmaer blev nævnt, at man skal kunne mere selv, at det krævede de rette kompetencer, og om der er mulighed for support, samt at det er vigtigt at tænke på den samlede regning ved at skifte til et open source-projekt. Af fordele blev blandt andet nævnt hurtigere udvikling, tilgængelig kildekode, store communities, stor sandsynlighed for at et plugin findes.

Tak til alle der deltog.